Inom ramen för den gällande vardagsverkligheten kan ingen Bokstavstroende på fullaste allvar, utan belägg, mena att ZigZag, som, av nästan samtliga Bokstavstroende påstås befunnit sig utom allt rimligt tvivel, förblir tills vidare, så länge ingen annan frivillig anmält sig, den oskyldigt anklagade. En uppgift som heter duga.

Bevisföringens effektiva verkan kan hänvisas till en förvirrande inverkan. De ytterst drabbade ingår i de samtliga inblandades raka led.

Den svenska modellen i form av en svensk kompass kan komma till bruk och nytta.

I överensstämmelse med Euklides definition av en rak linje mellan två, för blotta ögat osynliga punktermarkeringar, med försiktigheten som rättesnöre, vandra vidare mer förutsättningslöst, än omdömeslöst.

Att ”Den linjära Tiden läker alla sår” är en livskraftig mem, men på längre sikt, i förväg dömd till borttynande.

Ovisshetens SAAB 35 Draken var betydligt mer övertygande än JAS 39 Gripen. Trots en randomiserad autopilot, krävde Plan B inga kända offer. Draken var inte direkt avsedd för jordsättning, men gräsänkan sådde ändå en hel del tidsinställda gaddar.

Långt ifrån alla otvetydiga bevis existerar på otillgängliga myrar. Sådana som en världsvan Tydare, utan minsta antydan till hänsyn, är sen att utnyttja.

I reguljärt återkommande ikonoklastiska konflikter om huruvida horror vacui, vars placeboeffekt kan vara tillräcklig liten för att välta ett helt lass, är en bild eller inte, har den hur som helst en skrämmande avigsida.

Kryptografer utnyttjar minsta skrymsle till fröspridningar i form av t ex kryptogamer som Gråbo. Ett lämpliga tillfälle att ersätta de rotlösa, trifidliknande ryssgubbarna med trallande rallarrosor.

Badger hade ingalunda ensamrätt till epitetet ”1%”.

Nittionio procent ägde en speciell förmån, reserverad enkom för 70+.

Tack vare tidigare bittra erfarenheter från förr, medverkade samtliga nu levande till att alla följande generationer efter dem, borde föredra den mer rurala, rustika, allmogens eklut, framför en fredag eftermiddag mitt ute i citys afterworkhandel.

Människosläktets budbärare förklarade att det högteknologiska informationssamhällets civila barnsjukdomar numera låg bakom dem.

I en vidare mening betyder det att 99% inte är legala innehavare till samma oreserverade, engagerande och entusiastiska respekt för tider som flytt sedan fornstora dar.

Ögonblicken var sällsynta, nästan rara.

Nyfikna, påträngande utan minsta känsla för den Inneslutna Andras integritet, burdusa paparazzis med utrustningar inköpta på senaste högteknologiska mässan i Frankfurt, beräknade i distansminuter, vilket de som regel skyllde på, Ornitologernas fågelvägar. (Steganografen kan här, utan vidare jämförelse, utnyttja ”Fåglar i Sverige” som kodbok.)

En plötslig avvikelse lättade upp den, med sordin, dämpade stämningen. Gröngölingen från Journalisthögskolan dök upp som en välansad skäggdopping ur vassen.

En kronocentrisk överliggare upplevde hur tillfället plötsligt undslapp försöket att fånga det i flykten.

Inte heller de mer obehagliga frågorna lät vänta på sig.

Med DAT-spelaren i högsta hugg kunde den orutinerade helt spontant improvisera äkta skjutjärnsfrågor från höften. Tillfället gjorde tjuven. Utan minsta förberedelse återstod den enda lösningen att ta till lösa funderingar om lite ditt som avslöjade mer diskreta former av datt:

”Mitt är Ditt och Ditt är Datt.”

En sådan ditt-fråga kunde handla om hur vägen till folkskolan upp till vuxenlivet, blivit allt kortare fågelvägen, medan åren gick.

En annan datt-fråga sökte en deskriptiv, men ej alltför emotionellt laddad, definition om hur det var att mitt i vinternattens köld, med sömndruckna ögon, uppsöka ett, på andra sidan, annat ställe helst med ett hjärta på utsidan.

En sekretessbelagd hemlighet där varje sådan bekvämlighetsinrättningen med haspen på var försedd med två, identiskt snarlika, intill varandra till städes, lockförsedda, hålrum.

Tillfället var enstaka, men, även om de var mer än anmärkningsvärt sällsynta, inträffade.

En mer frågvis folklivsforskare kunde under stundom ha vägarna förbi. Med denna som konsekvent moderator, efter den sedvanliga akademiska kvarten, var både standardditt- och dattfrågor, snart avklarade.

(Tydaren bör härvidlag redan vara införstådd med att desinformation, även då den är mer än påtagligt vilseledande, förledande eller avledande, ändå tillhör släktträdet, ofta avbildat som en vidlyftig, gammal ek, inklusive eklut, Information.)