Hur kan Tydaren utnyttja prekognitionen i Johannes Uppenbarelsebok?

Varför skulle det steganografiskt utformade objektet vara fördelaktigare än ett raffinerat utstuderat chiffer?

Sanningen att säga är Filosofi mer ett Konsthantverk, än en Vetenskap. Steganografin är i sig också mer närliggande en skunkverkstad, än en verktygslåda.

Problemet med ett kodat meddelande är att koden, chiffret, kan ses och hanteras med mer matematiska, cybernetiska styrmedel, än sådana som är så gott som helt otillgängliga för den Andra.

Att leva som man bör är framför allt till dess man dör, bättre än att leva som man gör.

Frekvenstabeller med de vanligast förekommande tecknen kan stå i relation till vardagsord som: ”God dag!”, ”Hej!”, ”Vad har ni för väder?”, eller ”Är det något bra på tjockteven ikväll?

Den steganografiska metoden har flera fördelar. Den Ena som ägnar största delen av vakentiden åt kognitiv dissonans och Den Andra som föredrar hänförelsen inför Zeitgeist-begreppets axialtid.

Se här ännu ett (om Tydaren läser textmassan högt) talande exempel:

”Och det hände sig på den tiden, långt före Adam och Eva ens var påtänkta, att Människan såsom art sedan millennier tillbaka utgått från grottan med avsikten att bringa Kaos till Kosmos och Oordning till Ordning.

Intentionen var nog god i sig, men saknade egentlig hållbarhet.

Så småningom spred långtråkigheten ut sig som maskrosornas fröställningar i vinden. Efter fotografikonsten, uppstod allkonstverket, radion, teveunderhållningen och så småningom rymdresorna. Kosmos ansågs vara ute och in trädde Kaos.

Till och med de gamla japanerna förstod att språnget från Ordning till Oordning är bra mycket mer lärorikt och spännande, än samma händelseförlopp upplevt baklänges.

Ute i bygden levde bybefolkningen som regel, enligt gamla traditioner, efter i förväg uppgjorda, väl ingångna och till och med lite utslitna, rutiner:

” Barometer med termometer. Litet hus av trä med gubbe och gumma i. Huset står på en träplatta som ska vila på fyra fötter, varav endast en är kvar. Fasaden klädd med grått grus sadeltak med grågrönt grus, liten skorsten och fågelholk. På husets framsida finns två fönster med luckor på varsin sida om en kvicksilvertermometer. Termometern har två skalor: Celsius – 25 – + 25 C, samt Réamur – 20 – + 40 C. Under fönstren finns två arkadbågar, i vilka figurerna står. Kvinnan kommer fram vid vackert väder och mannen vid dåligt väder. Mannen har stor brunröd huvudbonad och kvinnan blå schalett. Framför dem på träplattan en skala för luftfuktighet/lufttryck? samt texten: ”Förendärlikt, vackert, regn”. På baksidan bruksanvisning för väderleksförutsägare. – Huset hängs upp på torr och luftig plats osv.” (Blekinge Museum 2020-07-01)

Förr kunde Gubben (alias Erk) och Gumman (alias Maja) åtminstone hinna med att utbyta några ord om ändrade väderförhållanden, men numera har mannen i huset redan hunnit ut, då gumman just passerat tröskeln på väg in.

När Människan Sapiens rationaliserar och effektiviserar agendan i standardiserat format med tidsandan, avtar avståndet mellan upplevd (mytisk) och faktisk (real) tid.

Myndigheten för Särskild Beredskap hävdar att nyordningen gynnar gummans jämställdhet mellan könsfördelningen. Förr, står det i kontexten, var en Man en Man och en Kvinna, en Kvinna. Men: ”Tempora mutantur, nos et mutamur in illis” (Tiderna förändras och Vi med dem”.)

Under Feodaltiden kom härolder och siade och förutspådde:

”En Ann kan vara så God som En Ann. En Annan är en Skälm”. Ordspråksboken. Nr 30 av 3160.

(Ryckt ur sin ursprungliga kontext, kan innebörden varsla om ”Tertium non datur”; Det Uteslutna Tredje. 2.11.)

Ny forskning som förhåller sig passiv till andra värdeskalor har instiftat en något annorlunda vetenskaplig attityd:

Då antalet gummor, ≥75, överstiger antalet gubbar, ≤73, kommer gummorna allt oftare ut och rör på sig, än gubbarna som hellre sitter inne och talar högt för sig själv om hur härliga och strålande tiderna varit medan farfar var ung.

Gummor som arbetat dubbelt eller på annat sätt levt dubbelliv, lever i genomsnitt från de överlevt 75+ och upp till högsta möjliga gemensamma medelvärde.

Trots att Gubbens medellivslängd ökat sedan slutet av 1970-talet fram till år 2019, till 81,3 år, leder fortfarande Gumman med sina tidigare 84,7 år.

Än så länge leder Astrid Zachrison med rekordet: 113 år och 0 dagar (* 1895-05-15. † 2008-05-15).

Av Adams dolt under ett fikonblad: Carl Mattsson (* 1908-03-09. † 2019-07-24). Det vill säga varken mer eller mindre än 111 år och 137 dagar.

Periodiska systemets Rutherfordium (104), upptäckt av Flerow eller Ghiorso, 1964/69, samt Tennessine, Ts (117)  tidigare även Ununseptium, år 2009/2010, av Joint Institute for Nuclear Research.

Somliga av Tydare skulle förklara denna högst spektakulära jämförelse med Juridikens ”Guilt by Association”. I mer fiktiva sammanhang kan de med största sannolikhet jämställas med serendipiteter (plötsliga upptäckter av sådant som man inte är ute efter), eller epifanier (lika plötsliga från Allrahögstainstans kommandes uppenbarelser).

Att Carl Mattsson levde ända fram till år 2019 och Astrid Zachrison bara till år 2008, kan bero på sådana faktoider (faktaliknande, i populärvetenskapliga, löst sammansatta sociala nätverk, i all välmening, överenskommelser) som Fjärilseffekten, eller kontinentalsocklarnas temporära och spatiala förskjutningar.

Premiss i: Mäns medellivslängd uppnår till icke mindre än 81,3 år.

Premiss ii: Kvinnors medellivslängd är förutbestämd till 84,7.

Slutsats 1: 84,7 – 81,3 = 3,4.

Premiss iii: Astrid Zachrison; 113 år och 0 dagar (* 1895-05-15. † 2008-05-15).

Premiss iiii: Carl Mattsson; 111 år och 137 dagar (* 1908-03-09. † 2019-07-24).

Slutsats 2: 113,0 – 111,137 (för att undvika antalet ”skottår”, används här ett tropiskt, årtidsår: 365,2421875 dygn (jmf. ”dagar”)) = ~ 2 ⅓ astronomiska år.

Premiss iiii: Rutherfordium, Rf(104), år 1964/69.

Premiss iiiii: samt Tennessine, Ts (117) år 2009/2010.

Premiss iiiiii: Medianen och medelvärdet av 1964 till 1969 = 1967.

Premiss iiiiiii: I valet och kvalet mellan 2009 och 2010, är det, ur objektiv synvinkel, att föredra det första före det andra: 2009.

Ifall Tydaren önskar ifrågasätta urvalsprincipen kan denna kanske känna sig mer bekväm med att ersätta det förra med det senare: 2010.

Slutsats 3: 2009 – 1967 = 42

Villkor: Om och endast om 2 ⅓ astronomiska år kan jämföras med upptäcktstiden mellan Rf och Ts, det vill säga 42 år (lika med 42 x 365,2421875 = 15 340,171875, så återstår, än så länge, en hypotetisk diskrepans (möjlig avvikelse)mellan hur länge Astrid Zachrison levde, i relation till hur länge Carl Mattsson levde, i överensstämmelse med (även om Allrahögstainstans aldrig badade i Rubikon) kärnfysikens utveckling från och med Periodiska Systemets utveckling från och med Rf (år 1967) fram till, än så länge, upptäckten av Ts, år 2009.

Slutsats och sammanfattning: Astrid Zachrisons ålder står i ett särskilt och enskilt förhållande till nummer 117.

Tyvärr uppnår Carl Mattsson, så här retroaktivt retrospektivt, inte samma resultat.

Forskarämnen in spe (som på grund av framtida karriärmöjligheter önskar, tills en lämpligare tidpunkt uppenbarat sig, förbli okänd) inom den, i vår tid, icke längre erkända protovetenskapen Astrologi, anser att Golfströmmens virvlar uppstår i förhållande till Månens olika faser.

(Det skulle i så fall kunna vara en något avvikande, men rimlig förklaring till om huruvida substantivet ”Lunatic” (sv.övers. ”Galning”) intimt hänger samman med adjektivet ”Sinister” (”sinistär”?) (sv.övers. ”olycksbådande”, ”hotande”, ”mörk”, ”dyster”, ”kuslig”).

En ”Sinister Lunatic” är alltså, om hela resonemanget håller samman, en naturlig produkt av det cybernetiska samspelet mellan Orsak och Effekt.)

Med andra ord: Det kan först tyckas vara en tillfällighet, men det finns fler konstanter, än variabler, mellan periodiska systemets tillväxt och gummornas utökade åldrande, från 100 till 110 år.”