Vad menas med att bli eller vara en Tydare?

Här ett förhållandevis lättbegripligt exempel:

”Kejsaren i sin välsvarvade mässing, omantlad, har sitt egentliga, genealogiska ursprung i Portogallien”.

Klart som korvspad?

Ännu ett, men avsevärt enklare:

”Släkten ”den Store” är betydligt större än släkten Medici, som faktiskt utan den förutan kanske Renässansen aldrig sett dagens ljus.

”den Store”, vars gener spritt sig genom olika tidevarv över hela den kända världen, har översatts till helt skilda språk.

Genealoger, språklivsforskare och beteendevetare har tillsammans i en korsbefruktad, tvärvetenskaplig, cybernetisk och virtuell kongress sammanställt ett antal individer som med största sannolikhet ingått i släkten ”den Store”:

Alexander den Store, Charles le Magne (den Store), Fredrik den Store och, på senare tid, under en lite mindre uppseendeväckande signatur, Maurice Legrand (i den här kontexten är det oklart om steganografen syftat på konstnären och artisten, eller kompositören (med hits bakom sig som ”Les Parapluies de Cherbourg” med sina melankoliska toner, kan förebåda en föraning om ”Kärnbränslehanteringen i Cherbourg”).”

Detta är steganografens högst personliga associationskedja mellan så vitt skilda ämnesområden som släkten ”den Store” och Frankrikes de magiska svamparna alldeles i nära anslutning till Mururoa, i semesterparadiset Söderhavet med omnejd. Mest berömd för Paul Gauguins Noa-Noabilder, av naturfolkets vardagsliv till havs, land och luft.

(Så kan steganografen, enträget, uthålligt och långdraget, hålla på tills antingen löftet om målet ”Vägs ände” är infriat, arbetsminnet sviker, eller musan Eratos akuta läge till att uppsöka ett annat ställe typ en nyrestaurerad bekvämlighetsinrättning ökat lavinartat exponentiellt.)

Klartexten, metaforiserad till almogestil, kräver läskunnighet, ordförståelse, ett sunt förnuft, vettigt och jordnära förstånd, absolut gehör, taktkänsla samt ett öppet sinnelag inför de ovissa tassemarkerna.

Sammandraget innebär det att hålla alla tänkbara och otänkbara dörrar på vid gavel för plötsliga infall och impulsiva utbrott. Intelligensskalan placerad i en lämplig ”g-faktor” (som ibland också kallas för: ”kontra G punkt”).

Det är ungefär vid den här stunden som Bokstavstroende skrinnar ut från rinken.

Varje drama värt namnet är uppbyggt kring stommen av en intrig och ett rackarspel.

Utan en yttre fiende går själva Femte Elementet och Sensmoralen värdshus förbi.

Av just det förenklade skälet bör antagonisterna utmålas som hotfulla och baksluga, som alltid passar på med att vid minsta tillfälle, utnyttja läget till en välanpassad rallarsving, eller hypotetisk magpumpare under bältet.

Bokstavstroende är egentligen, innerst inne, i regel som Gemene Man med Äkta Maka och Äkta Barn är mest.

Därför krävs det av Tydaren att, i snarlik situation som Bokstavstroende, åtminstone till det yttre, bevara ansiktet och hålla masken.

I en smutskastad lek där samtliga utan undantag inblandade måste utstå nästan vad som helst, består Bokstavstroende av redliga människor särbegåvade inom området ”Central Alexi”.

De bäst anpassade har som regel en medfödd utrustning, medan de näst bäst anpassade måste erövra tomhetskänslan genom ständigt uppdaterade utövningar.

I graderingen ingår utvecklingsstadier från Ytalexi, mer avancerad Fonologisk Alexi, till den svåraste graden av Djupalexi.

Alexin som både tillstånd och metod, inger till Bokstavstroende självförtroende till egna, på gränsen till dumdristighet, bevågenheter. 

Tidigare steganografer, med eldunderstöd från korsvirkessnickare, speleologer och, angränsande till skolexempel på paranoia, konspiratoriskt lagda spelteoretiker, sysselsätter sig allra helst på fritiden med direkt anknytning till väderleksförhållanden, anonyma spådomar och vishetsord hämtade från den tyska Bondepraktikan.

Övning 1:

”Aprillasnö ger fårahö (alt. ”fåragö”.)

Övning 2:

”April månad våt och kall

Fyller Bondens lada all.”

Remixen av Summan med Kardemumman kan uttryckas med orden:

”Detta ska hädanefter blifva min melodi!”

(Citatet kan enligt myten ha tillkommit under anskaffandet av kanonmat samt spillt krut för döa hökar.)

(En vild spekulation hämtat ur tomma luften, men, med traditionella toner sannolikt hänger det här uttrycket samman med att industrialismens mekaniska förfaringssätt överförts till uselt underbetalda analfabeter med oerhört stora familjer att försörja.)

En sådan sällsam blandning har uppstått då djungeltrummornas dån beblandats med ångmaskiners och tryckpressars monotona dunk som musicerande homies sedan samplat och överfört till elektroniska lagringsenheter.)

Steganografens kreativitet består i korta ordalag av att betrakta omvärlden i förhållande till vad som är ”Sant”, ”Äkta” och ”Ärligt” (I överensstämmelse med den yttersta verkligheten). Därtill hör en känsla för människors ovarsamma beteenden, hänsynslösa nyfikenhet samt berättigad öppenhet inför det ovissa, okända.

Annons