Det måste ha varit trycket efter Andra världskriget, Atombomben och Kalla kriget som skapade ett enormt behov av frigörelse från så mycket skräck, lidande och skam. Kanske också är förklaringen till att så många unga sökte ”frihet” genom drogandet?

Ändå är elektronmusiken i mycket den avgörande skillnaden mellan dåtidens engelska, amerikanska och tyska musik.Det är flera som har orkestrerat musik av Lou Reed, David Bowie m fl, men mitt ibland allt detta går själva det syntetiskt/artificiella förlorat.

Se på de här två italienska tjejerna Gioli och Assia.

Vilken fantastisk musik, med så enkla medel. Gioli som spelar så många olika instrument och Assia som sköter kontrollbordet och sjunger.

Kan lyssna på den här inledningen hur många gånger som helst, då Gioli övergår från handpan till elektrisk/elektronisk gitarr och Assia jobbar som DJ.

Eller övergången från Pierre Schaeffers musique conkrete med järnväg, David Bowies ”Station to Station” och Kraftwerks ”Trans Europe Express”. (Det räcker med att höra inledningarna):

Pierre Schaeffer – Etude aux chemins de fer 1948

David Bowie • Station To Station • Live 1978

TEE Trans Europa Express VT11.5 (German Version)TEE Trans Europa Express VT11.5 Music: KRAFTWERK – Trans Europa Express (German Version)

Erik Satie, med den första ”loungemusiken”:

Erik Satie: Musique d’ameublement ~ Tenture de cabinet préfectoral

Till Brian Enos ”Discreet Music”:

Brian Eno – Discreet Music (1975) (Full Album) [HQ]

Cluster – Sowiesoso

Eller, bara det här, dekoren i ”Doktor Caligaris Kabinett” (1920), Viking Eggerling ”La Symphonie Diagonale” (1924) Fernand Lèger ”Ballet Mecanique (1924), ”Metropolis” (1927)  och ”Put on the Ritz” (1930), Frankenstein (1931):

Expressionism eller Konstruktivism? 

Kraftwerk, live, med sin konstruktivistiska bakgrund:

Kraftwerks musik till filmen ”Metropolis”:

Giorgio Moroder:

Sveriges första rappare?