Efter Dekonstruktionen, återstår Rekonstruktionen.

Efter Entropin går sönderfallet in i en än så länge motbevisad Desentropi.

Den den ständigt pågående uppgraderade och uppdaterade Evolutionsprocessen består av tre till fyra faser:

Ett: Recirculation.

Två: Entreprenage.

Tre: Backlash.

Fyra: Backflash.

Fem: Jetlag.

(Återstoden av dagens textmassa återfinns i morgondagens sammanfattning och inledning.)

Aldrig någonsin förr har Darwinismens ”Naturliga urval” haft en sådan avgörande betydelse inför Sapiens framtid.

Då Samhället Världen återgår till Tiden Före Covid-19, blir detta ändå en i all hast löst sammanfogad nostalgisk ”matrix”.

Eller; ”Före och Efter Elisabeth Holmes”.

För vilken forskare lägger inte just nu ner sig själ i hur att finna det högst åtråvärda vaccinet?

Utan en återhämtningsfas, ingen reell nystart.

Mänskligheten har många gånger förut arbetat med sådana alternativa händelseförlopp, t ex de grupper som menar att Hitler, Andra världskriget och Förintelselägren aldrig har funnits.

I ett tappert försök att återskapa ett totalt black-out, hoppas de övertygade om att verkligheten ska falla tillbaka i sina gamla gängor igen.

Det går inte att förutsäga Människans framtid, men det går att åskådliggöra en tänkbar, på lite längre sikt, riktning. De lyckade resultaten införlivas snart i mainstream.

Det är de misslyckade resultaten man bör beakta, granska, analysera och föra samman till en hypotetisk möjligt framkomlig tidslinje.

Då det nu går bättre för Flygbranschen och Reseföretagen, bör detta ses mer som en respit, än ett välgrundad antagande eller avancerad profetia.

Investerare som följer sitt önsketänkande om ett nostalgiskt, återuppstående Atlantis, gör i själva verket hela världssamhället en björntjänst.

Vilka vet det bättre, än atlantisarna själva?

Vishet är att inse hur länge till man bör stanna och när det är dags att söka sig mot nya vita vidder.