Övergång från igår:

”En förväxling, eller permutation:

”Rävungarna (en synnerligen aktiv cell inom Spanar- och Spejargruppen, löst förankrad i Scoutkårens ungdomssektion) bakom det ännu så länge inte torra öronen, har snappat upp en munsbit, kanske i det rådande läget, från en okänd men ändå tvärsäker källa att maten, till exempel en nyss slagen lärka (informationen från en kall flicka eller cool escort som håller till i Lärkstaden, Östermalmsgatan, lite längre bort än Engelbrektskyrkan som just avslutat ännu ett högst vardagligt kundbesök med en ”torsk”, där spejarna ”ännu inte torra bakom öronen”, under sitt spaningsarbete utanför fönstret) avlyssnat ett samtal, mellan ”lärkan” och ”torsken”, utan att vara medvetna om att små rävöron också har ”grytlappar” (förstärkta ljudbilder via en dold avlyssningsapparat).

”Maten” (den färska, ”heta”, informationen” förs vidare till ”Rävungarnas gryt” och delar ivrigt med sig till Broder Räv (som i underrättelsesammanhang och som Rävungarnas Cellchef, med det inte alltför fantasiberikade täcknamnet ”Fagin”, som till vardags, inte alls förvånande, tituleras som ”Den Resande Kittelflickaren”.

(Det sista ordets absolut sista stavelses sista bokstav, kan antyda att ”Fagin” också kan vara föreståndare för ett Orphanage, eller ”Brothel” för unga, medellösa, men, än så länge, ärbara flickor.”)

”Budskap #1”:

Händelse, aktionen, pågår i Spegelvärlden.

Även om det sker i en motsatt dimension till den här tillstädes, finns ändå både lövens nerver, lungornas alveoler, strändernas sträckor, och mandelbrotfraktaler, syntetiska loopslingor, självorganiserad sound & vision, V2 Schnieder, samt Versailles Hall of Mirrors.

Där någonstans, i membranet mellan schizofreni och paradox, uppstår vilket möte, eller sammanträde, som helst. Ett frivilligt måste? En påtvingad frihet?

Budskap #2:

Det pågående händelseförloppet har ännu inte nått fram till ”reningsverket”. (”Reningsverket” kan här tolkas som en ”Terminal”, där den dagsfärska informationen bearbetas, sekretessbeläggs, filtreras och avskummet hamnar på slagghögen/gödselstacken.

Landar den på ”Gödselstacken” är informationen ”en mjuk vara” och stämmer bäst in under rubriken: ”Immateriellt mönsterskydd” (”Immateriellt” kan tolkas antingen som intelligensbefriat, eller ”andligt”, eller både-och).

Hårdvarans rester skickas till ”Slagghögen” (Objekt i bestämd form som, med en ljudförvrängning, kan övergå i ”Slaghöken”). Det är sådan information som kan bearbetas, stuvas om, malas, filtreras och recirkuleras, om och om igen.

Som man brukar säga inom ”Cirkusen”, ”Nöjesfältet” eller ”The Freak Show”, sådan information som till en början kan verka trivial och ”överspelad”, men med lite erfarenhet i bakfickan (En ”ungräv” som, knappt torr bakom öronen, öppnar desamma på vid gavel (ännu ett möjligt inträde till en annat skikt illusoriskt skikt av, alltid densamma, yta)som grytlock, men i jämförelse med stora haröron (lat. Otidea onotica) mer påminner om grytlappar.

Avlyssningen av det intima samtalet mellan ”Torsken” och ”Lärkan” kan utföras med en mikrofon ”Mygga”, en av ännu högre kvalitet, ”Gräshoppa”, men för Agenten/Den Handlande med begränsade resurser och ansträngd ekonomi, är det fullt tillräckligt med äldre smartphone-modeller där funktionen ”Samtalet väntar inte” och därmed, tystare än en kvark, aktiverar det nyss ingångna samtalet mikrofoningången.

Med två identiskt lika, men spegelvända, mobilrepliker är det alltså fullt möjligt att använda den ena för inspelning och den andra för uppspelning.

Till skillnad från gamla tiders avlyssningsset uppifrån ett ej överbelamrat vindskontor, eller inifrån en garderob i omedelbar närhet till en ventil eller ljudlös fläkt, kan den passive Lyssnaren tillgodogöra sig samtalets väsentliga innehåll utan sockrat ”snacks” (värdelöst tilltugg).

Tack vare denna simpla och ringa metod, kan även ”en blind höna finna ett guldkorn (antingen ”katt-”, ”kråk-” eller ”rent”).

”Matprocessen” och ”Matprocessorn” är ett område för sig och kräver närvaron av en specialist (En ”specerihandlare” som, liksom en transformator, objektivt, men inte helt säkert trovärdigt, utbyter ”tjänster” mot ”gentjänster”.

Liksom varje annan reflekterande yta, finns mellan komplexiteten och konvexiteten ett knappt märkbart membran.

Om Tydaren anser det vara nödvändigt, kan membranet uppgraderas till ett perplext överraskningsmoment. Konvexiteten, som ingår i priset påverkar informationsmassan i ständigt växande och tilltagande.

Till en viss, förinställd, grad (t.ex. ”Pi”) sönderfaller informationsbitarna, entropiskt, i lätthanterligt grus.

Inte ens den mest världsvane av alla fram tills nu levande globetrotters kan färdas med ljusets hastighet.

Den förinställda graden förskjuts långsamt över smältpunkten för Titan IV:s översta ytterhölje till den absoluta atomnummerpunkten (i nuvarande dagsläget, Oganesson) men då den immateriella massan, som kan liknas vid en meteorit genom stratosfären, uppnår en viss grad av hetta, återgår (i brist på andra jämförelser: Celsius Vatten som, vid en högre grad övergår till ånga och en betydligt lägre, till is) sammansmälter till dagsfärsk information.

Annons