En improviserad och tillfällig övning i Steganografi:

”En person som har en ”räv bakom örat” är listig eller slug.

En omogen tonåring som inte är ”torr bakom öronen”, har något mer att lära.

Ett ”gryt” är ett gömt boende för rävar.

Med talesättet: ”Små grytor har också öron”, menas att även småbarn kan uppfatta olämpliga samtal och föra den väsentliga informationen vidare till olämpligt sinnad person.”

Sett ur steganografisk vinkel, innehåller syftningarna sammanlagt på tre gånger ”öra”, eller ”öron”.

Nästa utslag handlar om rävar: ”Räven bakom örat bor i ett gryt”.

En förväxling, eller permutation:

”Rävungarna (en synnerligen aktiv cell inom Spanar- och Spejargruppen, löst förankrad i Scoutkårens ungdomssektion) bakom det ännu så länge inte torra öronen, har snappat upp något, kanske i det rådande läget, från en okänd men ändå tvärsäker källa att maten, till exempel en nyss slagen lärka (informationen från en prostituerad som håller till på Östermalmsgatan, lite längre bort än Engelbrektskyrkan som just avslutat ännu ett högst vardagligt kundbesök med en ”torsk”, där spejarna ”ännu inte torra bakom öronen”, under sitt spaningsarbete utanför fönstret) avlyssnat ett samtal, mellan ”lärkan” och ”torsken”, utan att vara medvetna om att små rävöron också har ”grytlappar” (förstärkta ljudbilder via en dold avlyssningsapparat). ”Maten” (den färska, ”heta”, informationen” förs vidare till ”Rävungarnas gryt” och delar ivrigt med sig till Broder Räv (som i underrättelsesammanhang och som Rävungarnas Cellchef, med det inte alltför fantasiberikade täcknamnet ”Fagin”, som till vardags, inte alls förvånande, tituleras som ”Den Resande Kittelflickaren”. (Det sista ordet kan antyda att ”Fagin” också kan vara föreståndare för ett Orphanage, eller ”Brothel” för unga, medellösa, men, än så länge, ärbara flickor).”

”Budskap #1”:

Händelse, aktionen, pågår i Spegelvärlden.

Budskap #2:

Det pågående händelseförloppet har ännu inte nått fram till ”reningsverket”. (”Reningsverket” kan här tolkas som en ”Central”, där den dagsfärska informationen bearbetas, sekretessbeläggs, filtreras och avskummet hamnar på slagghögen/gödselstacken.

Landar den på ”Gödselstacken” är informationen ”en mjuk vara” och stämmer bäst in under rubriken: ”Immateriellt mönsterskydd”.

Hårdvarans rester skickas till ”Slagghögen”. Det är sådan information som kan bearbetas och filtreras om och om igen. Som man brukar säga inom ”Cirkusen”, ”Nöjesfältet” eller ”The Freak Show”, sådan information som till en början kan verka trivial och ”överspelad”, men med lite erfarenhet i bakfickan (En ”räv” som är torr bakom öronen och som håller till bakom ett lämpligt ”öra” (i omedelbar närhet till ett avlyssningsobjekt) som gärna äter ”snacks” (värdelöst tilltugg), men, lite här och var, likt ”en blind höna kan finna ett guldkorn (antingen ”katt-”, ”kråk-” eller ”rent”).

”Matprocessen” och ”Matprocessorn” är ett område för sig och kräver närvaron av en specialist (En ”specerihandlare” som, liksom en transformator, objektivt, men inte helt säkert trovärdigt, utbyter ”tjänster” mot ”gentjänster”).

Nu, kanske äntligen, inser Tydaren att denna välputsade spegelyta är på en gång både perplex och komplex. Vad döljer sig där bakom? Som regel samt vanligt, ingenting.

”Perplex” på så vis att den alltid överraskar. ”Komplex”, därför att informationsmassan är i ständigt växande och tilltagande.

Informationsbitarna, som allting annat, befinner sig i ett ständigt entropiskt sönderfallande, men då den immateriella massan, som kan liknas vid en meteorit genom stratosfären, uppnår en viss grad av hetta, åter sammansmälter till dagsfärsk information.

Etc.

Mer om detta lite senare, men ändå inom rimlig tid…

Annons