Elisabeth Holmes är ännu inte dömd, men hennes företag Theranos, gjorde under ett tiotal år, storvinster på över 10 miljarder kronor.


Vem är hennes far, om inte Vice President för Enron, USA:s största svindleriföretag: Christian Holmes.


Här är en ”guilt by association” ovanligt passande, men, än så länge, inte bevisat.


Hur kommer det sig att så många stora företag, deras lobbyister, politiker och andra av samhällets höga beslutsfattare börjar inrikta sig på ”Alternativa Fakta” och andra, för dem mera lönsamma, vetenskapliga bevis, än den nuvarande, etablerade forskningen kommit fram till.

Det blir naturligtvis avsevärt svårare för bluff-företag som Enron och Theranos, om Allmänheten har tillgång till resultat som inte är lika lönsamma.


Därför uppstår hela tiden nya gråzoner och luckor, mellan det som, fram tills dess, tillhör allmänbildningen och basala kunskaper från grundskolan och gymnasiet.


Där har lobbyister, desinformationsspridare, kunskapsbanker och tankesmedjor ordentligt med svängrum, ofta med rikligt av ekonomiskt understöd, stipendier från fonder och investeringar till ”vidare forskning”.


Sådana här händelseförlopp, inte alls så slumpmässiga som man skulle kunna tro (vaccin mot Mässlingen), handlar inte om något annat än vinna över Allmänhetens förtroende från den etablerade forskningen, till diffusa antaganden om naturmediciner, kosttillskott, mirakler och hur att sälja mirakelkurar mot allt, till och med mot Corona/covid-19. Och nya bedragarkandidater köar…