Mina två allra mest uppsökta blogginlägg:

Överför Nederländernas Befolkningsmängd till Sveriges yta 220 miljoner invånare. (2012/05/04 )

Edgar Allan Poes Röda Dödens Mask och Klimatförändringens konsekvenser. (2014/10/08 )