I Begynnelsen var Ordet…

Som objekt kan det ha ett, i bredaste betydelse, mycket obestämbart syfte.

Bara som ett smakprov på textmassans mer sakrala sida:

”Utan Evas revben hade Adam förblivit ett ryggradslöst djur.”

(Högst kontroversiella bibeltolkare av rang anser att ”Revbenet” är en felöversättning.)

Från utskrift till oredigerad klartext:

”Allrahögstainstans skapade Eva av det feltransplanterade ”revbenet”.

Revbenet, även om det i en felöversatt version i kontexten om Intelligent Design, kan betraktas som ypperligt lämpligt substitut eller protes, är en naturlig, kalciumberikad utväxt från Adams ryggrad.

Om ifall Allrahögstainstans, som delegerat över uppgiften till sitt Alter Ego, den mer sublime Intelligent Design, mot alla odds inte kunnat utföra operationen, kanske på grund av att bedövningsvätskan för tillfället var slut till och med också i tillverkarens centrallager, hade Adams lekamen förblivit intakt.

Allrahögstainstans, som också innehar titlar som Allsmäktig, Evig och Oändlig, det vill säga ”Obegränsad”, eller ”Obegränsbar” efter att ha lyssnat på, i demokratisk ordning publikums allmänna val, beordrat Intelligent Design att uppgradera Den Gamla Ordningen så att de (komparativ) bättre överensstämde med Utvecklingsläran om De Kanske Lämpades Eventuella Framtidsutsikter, omförhandlade ”Revbenet” till hela den ”Cybernetiska och Ergonomiskt Välanpassade Rörelseapparaten”, vars sambandscentral kunde återfinnas såväl i hjärnan som i ryggmärgen.  

Den Intresserade Nyfikne som, hellre än att dras med i strömmandets livsflöde, föredrar att hålla sig kvar i ytspänningen, bör, för att slippa utstå textmassans abrovinscher, förhålla sig till innehållet som efterlevande denna princip:

”Kan saken uttryckas enklare, så gör inte det.”

Lite mer utdraget och invecklat:

”Kan sensmoralen uttryckas med allmogens ordalag, så är de mer komplicerade, komplexa, att föredra.”

Ludwig Wittgenstein, om han hade lust och kände för det, kunde mycket väl ha formulerat problemet med orden (fritt tolkat):

”Raka puckar, annars kan de’ va”

Detta i sig kan utgöra det avgörande beviset på att Eva, även i Liliths frånvaro, hade en avgörande betydelse för Adams mer humana och medmänskliga sida.

Här ännu ett signifikativt förhållningssätt:

”HEMLIGT MEDDELANDE I SPRÅKFÖRBISTRINGENS TID”

Marshall McLuhan mötte aldrig den uteslutna tredje bedragne mannen i Havanna. Hur kan man vara så säker på det? Jo, därför att flickan i fönstret, hon som skulle hålla utkik, upptäckte endast en ung sjömatros på villovägar. Åsikterna skiljer sig om ifall den tredje verkligen varit där.

Tillförlitliga källor vill ändå med bestämdhet hävda att det var där som Marshall McLuhan, för första gången i modern tid, skulle ha myntat uttrycket:

”The Media is The Message.”

I klartext ungefär:

”Det rådande förhållandet som tycks råda över täcket, står i omedelbar relation till det som pågår inunder detsamma.”

Mindre vulgärt uttryckt:

”Det Synliga är Det Underliggande.”

Även om vem som helst som ser dit näsan pekar, med egna ögon uppfattar spegelbildens djupperspektiv, är Agenten, även om denne ingår kategorin av Gemene Man, förvissad om att något bakomliggande är och förblir en föreställning utan ett egentligt slut som bådar gott.

Om svaret på frågan; varför textmassan ”PLOTTER. En Essä om Pragmatiskt Tillämpad Steganografi.” så väl har sin givna plats i vår egen högst hektiska tid?

Varför hela denna otroligt ordrika, men ändå, till synes, innehållsfattiga publikation?

Annons