https://www.dn.se/nyheter/sverige/80-procent-av-de-som-avlidit-i-covid-19-hade-hogt-blodtryck/

Självklart är det mediciner mot högt blodtryck som är viktigast, men vad kan var och en göra för stunden?

Att röra mycket på kroppen, kan betyda en hel del. Dels för att andas in djupare och syresätta kroppen, dels för att öppna upp olika slags inre spänningar som antingen har uppstått nyligen, t ex av en längre tids stress.

Sådana rörelser finns redan att studera i Qi Gong, Tai Chi Chuan, Yoga, m fl. Att man lyssnar till kroppens signaler.

Var tar det stopp?

Var finns spänningarna och de fysiska och psykiska blockeringarna?

Att lägga sig ner på sängen kan ibland ha negativ effekt.

Kroppen fungerar bäst i lägen av att stå, gå eller springa.

Risken, menar jag, är att människor som förväntar sig att bli hjälpta av samhället, kan sjunka ner i defaitism, hopplöshet och uppgivenhet.

Folkhälsomyndigheten, gärna i samarbete med Socialstyrelsen, bör snarast tillsätta en expertgrupp som i media informerar medborgarna om hur de, i vardagen, faktiskt kan bevara sitt nuvarande tillstånd av kroppsegen immunitet.

Skriften skulle enkelt kunna laddas ned som pdf-fil från Folkhälsomyndighetens hemsida, men också delas ut i samtliga medborgares brevlådor och finnas tillgängliga på andra språk i t ex medborgarkontor och bibliotek.

Än så länge tror och hoppas till och med myndigheterna själva på att uppifrån-perspektivet är det bästa tänkbara.

Samhällsinformationen är mest inriktad på yttre immunförsvar: kost, yttre hygien och socialt umgänge.

Andningsgymnastik borde ses som ett tänkbart komplement: