Finns det en motsvarighet för Corona/Covid19 också som ”Mem”?

Vad en ”mem” är, i Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mem

En ung man, Caspian Almerud, presenterar i ett eget videoklipp i YouTube, vad en ”Mem” är, eller kan vara:

https://youtu.be/xvFhoJbg4Vw

Det råder ingen tvekan om att Sverige och Världen idag befinner sig i en kris och katastrof.

Vad kännetecknar en ”Kris”?

En enskild individs kris, kan beskrivas så här (1177.se):

https://www.1177.se/Stockholm/liv–halsa/psykisk-halsa/att-hamna-i-kris/

I en beteendevetenskapligt eller socialpsykologiskt sammanhang, bör också denna beskrivning kunna anpassas till ett helt samhälle, eller det digitala nätverk som just nu sträcker sig utöver hela Tellus.

En väsentlig sak är att de flesta människor saknar ”krismedvetenhet”.

Idag förväntas fortfarande Folkhälsomyndigheten ha svar på alla frågor.

Det sämsta man kan göra under en kris, är att förneka den.

Det näst sämsta är att banalisera de kommande krisreaktionerna.

Fördelen med Krismedvetenheten, är att, med den framför sig, är det betydligt lättare att se ett eller flera mönster. (Kognition) Igenkänning.

Folkhälsomyndigheten förmedlar idag just nu ett Chocktillstånd.
I debatten kring Corona/Covid19 uppstår Reaktionsfasen, som ilska, besvikelse, anklagelser, m.m.

”Mem” och ”Memetik” anser jag vara ett mycket väl användbart instrument för att bedöma kvaliteten av information som sprids ut i kvantiteter.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Memetik

Ett psykiskt och socialt filter.

”It is a well known phenomenon that man, as a being edowed with consciousness and memory, cannot imitate chance perfectly, and it is the cryptologist’s task, among other things, to discover and make proper use of these deviations from chance.” Marian Rejewski