Så fungerar immunförsvaret. 1177.

Varför talar ingen om Immunologi?


Corona/Covid19 påverkar främst dem med dåligt immunförsvar, typ Riskgrupperna, samt sådana som länge utsatt sig själva och varandra för negativ stress.
Det är alltså ingen slump vilka som drabbas hårdast. 
De med starkt, väl underbyggt och långvarigt fungerande immunförsvar, klarar sig med högsta sannolikhet bättre än dem som, av ett eller annat skäl, är fysiskt och psykiskt försvagade.
Att bevara och bygga upp den egna hälsan, har i alla tider varit en nödvändig handling för att överleva.
Varför talar/skriver man då så lite om immunförsvaret?
Jo, därför att många anser att immunförsvaret är lika pålitligt eller opålitligt som placeboeffekten.
Men visst fungerar både immunförsvaret och placeboeffekten!
Att tvätta händerna och hålla två meters avstånd, tillhör det yttre immunförsvaret, som man kan utföra lätt. Det är begränsat i tid och rum.
Det inre immunförsvaret kan många uppleva som alltför diffust, därför att det antingen är beroende av ärftliga sjukdomar eller brister.
Ungefär som i militärstrategiska sammanhang både räkna in Försvarsmakten (yrkesarmén) och Civilförsvaret (som består av civilpersoner/medborgare som aktivt verkar för att hålla uppe försvarsberedskapen, även i utrymmen där militären inte har kapacitet till att bevaka och försvara).
Vi uppfostras i det här samhället till en övertro på Medicin och Teknik som produceras i industriella sammanhang med ekonomiska resurser som nödvändiga förutsättningar (Läkemedelsindustrin) och Kirurgi (operationer, transplantationer samt alla de tekniska förutsättningar och hjälpmedel som är nödvändiga).
Varför är det ingen som talar/skriver om betydelsen av psykisk och fysisk återhämtning?

Doktor Mikael om hur stress påverkar kroppen – Nyhetsmorgon (TV4)

Doktorn avlivar myter om förkylningar – Nyhetsmorgon (TV4)

Stressad? Doktor Mikael berättar om den skadliga stressen – Nyhetsmorgon (TV4)

Alltfler använder sig av Mindfulness, meditation, yoga och hälsokost (där ”kosttillskott är bara en del) och, givetvis, fysisk rörelse utomhus.


Corona Signals Green Free Clear Through Go

ALWAYS 2 METER DISTANS ALWAYS WASH YOUR HANDS