Om Media, Coronaviruset och Det Kroppsegna Immunförsvaret. 2020-04-17.

DN: ”Jezzica deltar i studie för att utveckla nya testmetoder: ”Jätteviktigt att vara med”

https://www.dn.se/sthlm/jezzica-deltar-i-studie-for-att-utveckla-nya-testmetoder-jatteviktigt-att-vara-med/

Själv sitter jag här just nu med Corona i kroppen.

Ett stort problem i media, menar jag, är att man fokuserar helt och hållet på riskgruppens utsatthet.

För alla oss som inte anser oss tillhöra riskgruppen, handlar det i mycket om att bevara och eftersträva ett fortsatt högt immunförsvar.

Massmedia borde, vid sidan om uppmaningar om ”tvätta händerna”, ”två meters avstånd” och ”frivillig isolering” upplysa människor om hur man, enkelt i hemmet, kan förstärka sitt eget immunförsvar.

Att vaccinet faktiskt, på sätt och vis, redan finns tillgängligt för oss/dem som kan finna trovärdiga metoder till att förstå hur immunologin och immunförsvaret fungerar.

Immunförsvarets centrala betydelse för hälsa och sjukdom. Jan Ernerudh, professor i klinisk immunologi.

Vad kan man mer göra?

Har hört att, när det gäller barn, kan man som vuxen ordna ”Barnkalas” där barn med vattkoppssmitta, överför sin smitta till de än så länge icke smittade barnen.

På så vis kan man överföra vattkopporna i ett tidigare och därmed inte så farligt stadium.

OBS! Enbart mellan dem som inte på något sätt kan inräknas eller inräkna sig i Riskgruppen, bör de som redan har genomgått Corona/Covid-19, överföra viruset till dem som, högst sannolikt, redan har ett välfungerande inre, immunologiskt försvarssystem.

Hur skulle detta i praktiken kunna vara möjligt?

Jo, med tanke på hur många anställda inom Vård och Omsorg ( t ex förskolelärare inom Förskolan) som redan nu, idag, låter utsätta sig för risker att bli smittad, borde inte detta medföra något problem också i andra sammanhang.

Skrev så här i ovanstående artikels kommentarfält (2020-04-17. Kl. 15:42):

”Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk”. Ett samhälle har ju egentligen två ”försvarssystem”. I den yttre motsvarigheten: Försvarsmakten och Civilförsvaret. Det ena är socialt styrt, utifrån Myndigheternas kunskaper och erfarenheter. Det andra är individuellt. Alla vet, sedan flera år tillbaka, att den negativa stressnivån i Sverige är alltför hög. Människor hinner aldrig ge sig själva tid till att återhämta sig. På individnivå betyder det: En människa som en längre tid utsatt sig själv för en alltför hög, negativ, stressnivå, har ju också, omedvetet, försvagat sitt immunförsvar. Socialt leder samma problem till ökad sjukfrånvaro och med tiden, ett ”gemensamt” försvagat, immunförsvar. Om många människor i samhället en längre tid eftersträvat att uppnå högsta möjliga effektivitet och stressnivå, kommer kroppens signalsystem långsamt sjunka. Att inte utsätta Riskgruppen för Corona, är självklart! Men det sägs att man t ex inom Barnomsorgen, på förskolor eller hemma hos någon, ordnar ett barnkalas, där de som fortfarande är bärare av Vattkoppor, för över smittan, i lägre doser, till de barn som ännu inte drabbats. Därför, menar jag, borde Samhället inte bara rapportera om faror för Riskgrupperna, insjuknade eller avlidna i Corona, utan också informera medborgarna om hur att stärka sitt individuella immunförsvar.

Dagens Nyheters Moderator tog bort min kommentar, med förklaringen:

Kommentaren har tagits bort eftersom den bryter mot riktlinjerna för kommentarer. Tänk på att alltid hålla dig till ämnet när du kommenterar.