Det är inte av några chauvinistiska eller nationalistiska skäl.

Svenska språket är det enda vi har gemensamt.

Då även infödda svenskar inte bryr sig om att lära sig Svenska språket från grunden, uppstår även bland dem en språklig alienation, isolering och entropi.

Det är viktigt för också dem som uppmärksammar Sverige och den svenska kulturen, traditionen och sedvänjorna också från andra sidan gränsen.

Om vi verkligen vill förstå och bli förstådda, är och förblir Språket vårt enda verktyg.

Att kunna andra språk, än Svenskan, är naturligtvis en fördel! Då slipper vi använda att rita bilder, teckna med händerna, hitta på associativa ljud, eller, en dålig lösning, helt undvika dem som inte talar samma språk som vi själva.

Språkfilosofen Ludwig Wittgenstein betonade att Språket är så mycket mer än bara Orden och Grammatiken. Allt vi omger oss med, existerar i förhållande till ett väl genomtänkt språk.

Det är språket som gör oss till människor, mer än intelligensen, hantverket och det vardagliga handlandet.

Språket, liksom Friheten, kan aldrig finnas på riktigt, utan att någon använder den i praktiken.

Aldrig använda ord, försvinner ur människornas medvetande.

Därför, är det viktigt att använda Språket på mer än bara ett sätt.

Idag är det många, speciellt i mediala sammanhang, som, medvetet eller omedvetet, utarmar Språket.

I den nutida litteraturen håller språket på att förlora dess inneboende kraft. Marknaden skyller på Konsumenterna.

Marknadens lobbyister, har för målsättning att: ”Alla ska begripa, förstå och därmed bli delaktiga. Språket är grunden för Demokratin.”

Om språket förenklas till att fungera endast effektivt, försvinner kontraster och nyanser.

Människorna kommer att få uppleva missförstånden ökar, då ordens betydelse inte längre är särskilda, i betydelsen, unika, istället för överlappande varandra.

Visst, språket är en demokratiskt fråga.

Men att ”Tala så att alla begriper” är lika fördummande, som om Konstnären skapar sådant som alla människor med en gång förstår det vad det föreställer. Att ständigt lära om och lära nytt, ökar människornas förmåga till att förhålla sig ödmjuka inför Livet och Verkligheten.