Är fyra av dellösningarna:

E-handel?

Distansarbete?

Medborgarlön/Basic Income?

Samarbete över dem i Sverige så fasta inordnaderna i sociala kategorier?

Såg filmen ”Desobedience” på Netflix, igår.

Vad filmen har för budskap, kan ingen ifrågasätta:

”Frihet att välja”. Valfrihet.
Vad kan man välja fritt?


Det finns förstås andra filmer att välja på, om man hyser motvilja mot kärlek mellan två vuxna kvinnor.

Det finns också andra filmer att engagera sig i, om man har något emot andra religiösa traditioner, än den egna.


Men om filmens budskap är ”Fri vilja” så är det en förutsättning för djupare förståelse av Livets Mening.

Kommer Covid19 leda fram till ett samhälle i upplösning och inom snar framtid, ökad laglöshet?

För många arbetande människor är arbetet och arbetsuppgiften själva innehållet i deras upplevelse av social samhörighet.
De dagliga samtalen i fikarummet handlar först och främst om arbetet, arbetsplatsen och besvärliga situationer i samband med arbetet.
För andra utgör arbetet en flykt från ett annars allt spändare läge i det egna privatlivet inom hemmets väggar, med grannar och andra närstående.
Lite som en alltför fastlåst semesterresa.
Arbetet och livet består inte bara av ekonomi. Vi är forfarande medvetna om att vi alla, var och en, har en fri vilja att välja, men också skapa ett för samtliga parter, bättre och sannare liv.
Isoleringen kan därför öka, istället för att minska, turbulensen i både hemmen och samhället.