Rihanna.

Car Wash, med Christina Aguilera och Missy Elliot

Werk, werk, werk, med Dj Da Candy

Britney Spears Work Bitch från Las Vegas.

Men at Work – Down Under.

Introduction to Networking | Network Fundamentals Part 1

How to Make a Mind Map – The Basics

Rules for Mind Mapping

What is Social Network Analysis?

Most Popular Social Networks 2003 – 2019

Aaron Sorkin Explains The Social Network

Varför har det varit och fortfarande är så tyst om klimatförändringen? Vad kan alla, verkligen alla, människor, vart de än i världen befinner sig, göra?
Bryta isoleringen!
Planera, rekonstruera, uppdatera och uppgradera var och ens personliga och individuella nätverk.
Gamla och nya relationer, vänner, släktingar, grannar, arbetskamrater och bara lätta vardagssamtal människor emellan.
Coronaviruset känns som en ”generalrepetition” före klimatförändringens allt synligare och påtagligare vardagsförhållanden.
På en enda dag kan vi nu gå igenom ett helt års skiften mellan Höst-Vinter-Vår-Sommar.
Ena stunden varm som på sommaren.
Andra stunden iskalla vindar och snöväder.
Ständigt nya frågor kommer upp som aldrig blivit ställda utan Corona:
Vad ska vi äta?
Hur ska vi få tag i mat?
Hur ska vi vara klädda?
Vad kan återanvändas, repareras och plockas ner från dammiga vindar, mörka förråd, smutsiga källare och garage?
Hur ska vi komma över allt högre hinder människor, individer, emellan?
Jämfört med alla tidigare katastrofer, har vi idag tillgång till Internet.
Den nya, kanske, huvudsakliga uppgiften blir att se över sina gamla kontakter och nätverk, samt konstruera nya.
Säkert finns det på en hel del företag intranet.
Andra isolerade söker kontakt genom Twitter, Facebook och liknande.
Det gäller att välja rätt nätverk!
På så vis har Charles Darwin fortfarande rätt.
Anpassning till omvärlden är att använda kunskap, erfarenheter, uppdaterade fakta, omdöme och att se över var de finns som verkar anpassa sig till den verklighet som gäller just här och nu.
”Tänk globalt och handla lokalt.”
Förr eller senare tränger verkligheten in också genom de tjockaste av väggar och murverk.Men enskilda människors vardag består inte bara av kontakter med andra människor. 
Många av oss har också andra djur som vänner.
Utan min siberian husky Finnigan skulle min tillvaro vara så gott som helt utan mening.
Det är hon som behöver gå ut.
Det är då jag rör på mig, vistas utomhus i närorten och naturen.
Det är då som jag ingår i ett löst nätverk av andra hundägare som, kanske som jag, av ett eller annat skäl, lever i mer eller mindre självvald ensamhet.
Även om vi människor blir smittade av andra djurarter, så är vi, som enda ”intelligenta varelser” ansvariga för att bevara också deras välfärd in i framtiden.
Människor i Europa hade haft djuren i närheten av sig. Därför blev de immuna. ”Lite skit rensar magen”.
På längre sikt kommer de som, för att klara sig själva, isolerat sig och använt alla möjliga kemiska medel och processer för att undgå sjukdomar, olyckor och katastrofer, gå miste om de upplevelser och erfarenheter som också är starten till ett nytt, men också, för oss som lever idag, okänt vardagsliv.
Utan kontakten med andra både tidigare levande och nu existerande varelser, kan vi inte delta i det informationsutbyte som innehåller just sådana enkla handlingar som grundlägger den verklighet som morgondagens generationer måste ta sina första stapplande steg in i.