Se möjligheterna som kommer att uppstå i krisen!

Det vi mycket snart kommer att upptäcka, är hur majoriteten av oss börjar anpassa sig de rådande förhållandena och övergår i nya vardagsrutiner och vanor.

Tyvärr är rapporteringen om Coronaviruset fortfarande inställt på vad vi är på väg att förlora.

Pappersindustrin, kanske framför allt Edet, borde upptäcka att försäljningen av toapapper, och därmed också intäkterna ökar!

Inte bara Samhället måste anpassas till de nya förhållandena.

Beslutsfattare på alla nivåer måste anpassa verksamheterna till utvecklingar som aldrig förr haft någon större betydelse.

Från att ha varit de stora företagens marknad, kommer nu uppstå utrymmen för ”Nördarnas marknad”.

Det som kan ta tid, är att alltför många verksamheter idag, är fastlåsta, kanske till och med fastgjutna, i sina gamla, säkra och trogna metoder.

Den plötsliga efterfrågan på toapapper, borde fungera som en gnisttändare för andra verksamheter i nära anslutning till återvinnings-, pappers- och trävaruindustrin. Detta borde också väcka aktiemarknadens intresse för sådana varor och tillverkningsprocesser.

Begagnade möbler, som t ex pianon, kan användas både i tillverkningen av bostäder, tätningsmaterial, förstärkare och kläder.

En hel del innovatörer och innovationer som ligger och värmer hyllorna, borde plockas fram, testas och prövas av företag i nedgång.

Många entreprenörer och coacher brukar lyfta fram det gamla uttrycket från Charles Darwins och Darwinismens tid:
”Den bäst anpassade, överlever.”

Både Producenternas och Konsumenternas Marknad behöver tid och pengar till att anpassa sig till de nya kraven, och de önskningar på utbud av varor och tjänster, som kommer att uppstå i, först spåren av Coronaviruset och med tiden också Klimatförändringens konsekvenser.

En sådan skulle kunna vara en lättanvänd desinfektionsprej som skulle kunna användas i t ex taxis och andra transportmedel.

Ett annat skulle kunna vara hur näthandeln ökar, med distribution som en gång Amazon lanserade, med utsändningar av varor med t ex drönare:
https://youtu.be/vNySOrI2Ny8

Även om privatbilismen ett tag framöver kommer att öka, kommer andra på sikt upptäcka möjligheten till att distansarbeta och studera.

Sådana varor och tjänster som tar utrymme, onödigt med tid och energi kommer att avta.

Minimalismen sprider sig, då människor mer bryr sig om vad de verkligen behöver.” Sociala medier kommer att växa:

Alternativ.nu

En otrolig tur har alla vi som nu kan använda våra datorer och Internet till både kontaktsökande, nätverksbyggande, näthandel, informationssökande och beställningar av varor och tjänster från småföretagare.

Alla de ”invandrarbutiker” som kommit och gått, bör nu får vind i seglen, då konsumenterna hellre föredrar kombinationen av näthandelsbutiker och kvartersbutiker.

Den trängseleffekt och konformistiskt styrda konkurrensen, kommer förhoppningsvis att avta, då alltfler inser fördelarna med Minimalismen och tillfredsställelsen av att ha ett ”Första Intresse”, för att därefter rangordna de övriga i förhållande till vad som är realistiskt.

OBS! Allt detta är förstås bara ett scenario av många.

Krisen drabbar både företag och enskilda medborgare, men de mer kreativa optimisterna kommer upptäcka sådana luckor i verkligheten, som på längre sikt, också in i Klimatförändringen bistrare tider, stämmer bättre överens med hur vi i framtiden ska klara oss, överleva, leva och även fortsättningsvis behålla en hög, kanske mer andlig, än materiellt utformad levnadsstandard.

Idag styrs tillverkningen av nya produkter med inriktning på senare uppdateringar, uppgraderingar och design efter skapade eller reella behov.

Steve Cutts är en mycket kreativ animatör från Storbritannien(?), eller heter det numera England? Hans filmklipp kan sägas utgöra varnande exempel, bäska kommentarer, nattsvarta satirer, men mitt i alltsammans det som insikter som väcker oss ur vardagslivets slentrian. Ska det verkligen se ut så här:

Wake Up Call / Steve Cutts / Gaia Foundation HD

Personligen uppskattar jag verkligen att ha fel!

Homo sapiens, den nuvarande Människan, har kanske genomlevt en tid, från Industrialismen från 1850-talet, fram till dagens, 2000-talets Digitala Kunskaps- och Informationssamhälle, i en antropocentrisk, eskapistisk och alienerad önskedröm, men har nu en första chans att också använda all kunskap och informationsspridning ”i skarpt läge”.

Alltför länge har ”Opportunism” och ”Opportunist” uppfattats som något negativt. Varför det?

En Opportunist är ju en som tar tillfället i akt, eller i flykten. Är det inte just det som vi alla borde tänka oss som alternativ till Populismen, Traditionalismen och Höger- och Vänsterkonservatismen?

”What is Natural Selection?”

I Mänsklighetens korta historia finns otroligt många föredömliga föregångare.

Här är sex, i mitt högst personliga tycke, beundransvärda:

Isaac Newton.

Christopher Polhem.

Mary Shelley

Jules Verne

Andy Warhol.

David Bowie.

I hela Mänsklighetens historia har det funnits människor som vågat det Okända. Som vågat vara annorlunda, tänka annorlunda, se det som ingen annan ville upptäcka och utsätta sig själv för sådana risker som andra ansåg vara alltför farliga eller alltför idiotiska.

BEVARARE och FÖRÄNDRARE.

Förmågan till Anpassning måste inte nödvändigtvis tränga undan bevarandet.

Who Are The San Bushmen? | The World’s Oldest People

Finns det någon grupp av ungdomar som byggt upp sina liv från en, om än till besatthet gränsande, hobby?

En grupp, med livet som insats: STORROR.