Dags ett tag för att återvända till Word. Att bryta vanor, normer och rutiner, är ett sätt att utvecklas vidare i ens kreativa förmåga.