Inom varje seriöst fält av den Steganografiska Läran ingår att utföra en intellektuell motsvarighet till Parkourens ”Jump”, eller, på ren nutidssvenska, ”Hopp”. Här, inom rimliga gränser för Not 1, kan Tydaren med fördel, helt frivilligt, träna sig i en sådan mentalt utformad hjärngymnastik (Brain Athletics):

”Eden beskrivs av den Allvetande Författaren som en ”lustgård”.

Därför, av just det exceptionella skälet, kan det tyckas märkligt att även innanför dess höga tegelstensmurar med taggtråd över, bevakningstorn med strålkastare som, ibland regelbundet, ibland oregelbundet lät sökarljusen röra sig fram och tillbaka. Vakter med kulsprutor såg till att det tidigare föredömliga, men numera fördömda paret, höll sig så långt borta från Paradisets frestelser som de bara kunde.

Deras livsöden under Livets Bana var redan från begynnelsen, förseglade, förbiseglade, beseglade samt, inte helt oväntat, akterseglade.

Därför kom det inte som en helt oväntad överraskning att Erik av Det Uteslutna Tredje, tillsammans med Kung Frosts och Snödrottningen Snövits Isprinsessa Sonia gjorde vad de kunde för att komma igång och gänga sig med varandra.

Familjen Sapiens var naturligtvis, fastän det stora avståndet, på långt håll släkt med de sapiens som hängde kring etablissemanget, The Night Club of Eden, men som så ofta är fallet, stannade den ena hälften kvar medan den andra samlade ihop sina pinaler i en röd- och vittrutig bordsduk och, glömde naturligtvis bort både vänster handske, Durbridgehalsduken och papegojparaplyet, då den, helt utan tanke på återvändo, styrde apostlahästarna upp mot Stella Polaris och hyperboréerna.

Man kan naturligtvis, eftersom vi lever i ett fritt land, om man så önskar, lägga till några sakliga ”om”, ”ifall att” och ”men” i den här gällande hypotesen, men, förutsatt att kärnfamiljen med efternamnet Sapiens på brevlådan, den som för att inte det tvärvetenskapliga, arkeologisk-genetiska forskarteamet ska blanda ihop lustgårdsfamiljen med skärgårdsfamiljen kan Tydaren utan större ansträngning eller långvarigt lidande snart ska identifiera både Skärgårdsfamiljen, Familjen Nord, Furusundsklanen, som en och densamma via Skatteverket, ändrat efternamnet till ”Polstierna”.

Vid senast utförda kontroll bestod familjen Polstierna vid just den här aktuella tidpunkten, med reservation för ändrade familjeförhållanden, bestod alltså familjen Polstierna av Ask, Embla och Asksson som redan då hade tre långvariga traditioner.

Den första, på Första Maj, bestod av en mangrann utflykt till Balders Hage.

Den andra, även den utomhus, i samband med Allhelgonaafton, var det årliga Vinterbadet nere vid Ålkistan.

Det tredje, dock inomhus, hände med sekretessbelagd diskretion, i största hemlighet, enligt  talesättet att det som i mannaminne händer i Furusund, stannar i Furusund.

Familjen Polstierna, i brist på andra frivilliga volontärer som alltid var beredda att ställa upp när det gällde, men när det ögonblicket inföll, var de som förbytta.

Därför, med både beredvillighet, social kompetens och de personliga och privata intressena framför ögonen, stod deras namn som arrangör:

”Fira den Svenska Midsommaren med en Vals på Furusunds av kär lek väldoftande träbrygga. Tag gärna med egna instrument, egna i hemmet brända drycker smaksatta med johannesört och pimpinella, fördragsamma och fördomsfria äkta hälfter, samt friska och sunda ungdomar som enträget vill veta sitt eget bästa och därför helst bör befinna sig i övre tonåren.

För barnen ordnas barnpassning som inkluderar Bollhav, Ansiktsmålning, Fiskdamm och firandet av Irländsk Julafton.

Tyvärr har vi i år, i brist på kompetent personal, tvingats avstå från den annars så uppskattade tävlingen i Tunnbandsrullning. För att ersätta den med något annat, vad ryktet säger, minst lika rolig distraktion, undervisar den i klassisk polsk, politruckisk poldans skolade Moulin Rouge-gruppen, i termostatisk uppvärmning, i strikt mening, Work Out ( Tydaren uppmanas i det här sammanhanget att gärna förväxla det med ”After Work” som i sig kan förgrenas vidare till ”After Dark” och ”ADHD”, det vill säga: ”After Dark Harley Davidson”, till Serge Gainsbourg och så vidare…) och expressiva rörelsescheman typ Lilian Runestam.

Den koreografiska folklivsforskaren, med specialiteten ”Domestiskt förekommande danser som med tiden även uppskattats utöver gränserna”, Karl-Henrik Vargom-Larson håller för högt tanken att det var just familjen Polstierna som, från tidernas begynnelse, införde det numera så vanligt förekommande traditionella långvariga traditionen att från tidernas början, År Noll, måndagen den Första Januari, att just på denna årets längsta dag invitera fritidsseglarna och deras snipor till en eller flera svängomer, helst i riktningen, för att inte trafikstockning och därpå följande kaos, få plats och hänga med i takten, medsols eller medurs.

Kommunikation och Information har alltid haft avgörande  betydelser för Sapiens expansiva och extroverta utveckling. Tid hade man hur mycket som helst av, men utsträckningen i rummet var betydligt svårare att beräkna.

På den tiden var ju inte postgången avsevärt mycket bättre än idag. Huvudsaken var att rörflensposten fungerade med ett brev till alla över hela landsbygden.

Rötägg, latmaskar och frånvarande drömmare har det alltid funnits ett påfallande överflöd av och även då fanns paket utan avier, avier utan paket, brev utan postnummer och, eftersom kuvertet saknade frimärke kunde antingen Frälsningsarméns Detektivbyrå eller Postens Reklamationsnämnd, bestående av anställda med förvärvade arbetsskador i framför allt nackar, ryggar, höfter, knän spåra försändelsen tillbaka till den tillbakadragne avsändaren eller, om denne inte råkade vara till städse, vidarebefordra den till ofta så  motvillige mottagaren.

Problemet handlade som vanligt om kommunikation och logistik i förhållande till geografi och ekonomi.

Det som de tre tvärvetenskapliga forskarna i antropologi och androtomi, Greve Malte Molte, Doktor Samuel Murke och Doktor Lars Weisse, med största sannolikhet kan säkerställa och därmed konstatera, åtminstone i sann hypotetisk anda, är att ”Edenfamiljen” i Eden, någonstans mellan Eufrat och Tigris, inte befann sig på samma latitud eller longitud, men på, lite grovt räknat mellan tummen och pekfingret, tänjer lite på det geografiska koordinationssystemets horisontala och vertikala linjer och med mycket lite iste med citron i magen, ruckar på regler och gränser, lever i stort sett de två familjerna som från varandra två avskiljda punkter inom samma mängd, men ändå, så länge ytan är tvådimensionell, kan förenas av en rak kommunikativ linje vars huvudsakliga syfte är att utbyta nyttig och meningsfull information.