Fabian var en andhryb, men som av en slump hade till föräldrar andrartmannen Robert ”Bob” Frånlandsvind-Styren och människokvinnan Maria Johansson från Flen.

Slumpen bestod av att Bob blivit förälskad i Maria, när han en dag sett henne nedanför Konserthusets trappa, vid Hötorget i Stockholm. Bob var själv en ”miss i beräkningarna”, då han var en adopterad ”människa”, av Tomas och Tessan.

Bob Styren var inte som andra. Tomas och Tessan hade sökt länge efter barn som kunde bli till användning för stjärngänget. De hade varit noggranna med att utforska personlighet, men missade på något sätt helt och hållet att Bob var en andrart, tillverkad av Baltazar och Gustaf.

Andrarterna Baltazar och Gustaf var tillverkade av Adam och Jim. När Adam tillverkat Gustaf, gav ellekarna Baltazar och Gustaf den för alla människor, inklusive stjärngänget, att tillverka deras egen första andrart: Bob.

Ellekarna hade för avsikt att börja med utplanteringen av andrarter, utan människornas, stjärngängets och SpåRätts kännedom. Detta ifall människorna hastigt och lustigt skulle dra sig tillbaka från sitt samarbete med ellekarna. På så vis skulle varelserna från Ellek redan vara steget före. Andrarterna på jorden skulle redan vara ett faktum, ett fait accompli.

Ellekarna var visa av erfarenheten, då de själva, när de befunnit i en liknande situation som människorna på jorden, en gång, visste betydelsen av att acceptera för att kunna handla, snabbt och effektivt. Ifall de hade kunnat hantera sin egen katastrof bättre, skulle de idag inte behövt söka hjälp hos människorna, stjärngänget och SpåRätt.

Bill var tillverkad av Gustafs egen ellekversion av en organisk biologisk-genetisk 3D-skrivare. Efter honom stod Brittan på tur, den första kvinnliga andrarten.

Stjärngänget misstänkte ingenting, men Adam hade sina aningar. Bob och Brittan var alltför perfekta för att vara människor. De var inte människolika. De var människoolika. De saknade ingenting och visade sällan missnöje över de rådande förhållandena. Bland människorna var det som en basal rättighet att få klaga av sig, oavsett om man var född med guldsked i munnen eller boende i en enkel koja ute i skogen.

Gustaf upptäckte felet i deras tillverkning, men då var det redan för sent. Han försökte åstadkomma lite trauman och neuroser i deras utvecklingsberättelser, för att de inte skulle framstå som alltför ”gudalika”. Ändå, det visste ellekarna, var just det ett positivt bevis på att andrarterna i framtiden skulle kunna bli ett första steg in i andhrybernas liv.

Ellekarna fortsatte att hålla hemligt att Bob var en andrart, kunde de inte heller avslöja att Fabian var en andhryb, som ett ”felsteg” eller ”måndagsexemplar”. De lät honom leva vidare sitt eget liv, bäst han kunde.

Efter att Jim övergivit AndroArt blev Adam ensam konstnärlig ledare för företaget. Det fanns mycket att göra, för att förbättra, reparera och lära sig mer om de enskilda detaljerna. Ellekarna gav honom inte något nytt uppdrag. Han antog att det bara var att vänta, tills att något av stjärnskeppen ankommit till Ellek.

Han visste inte att ellekarna tillsammans med Baltazar och Gustaf tagit över tillverkningen av andrarterna. I och med det var Singulariteten på sätt och vis ett faktum. Ellekarna befann sig på Tellus i en icke-fysisk, metafysisk form. De hade att förlita sig på att Baltazar och Gustaf följde deras instruktioner i tillverkningsprocessen.

Bob var den första andrarttillverkade varelsen. Den andra var Brittan. Hon var en aning bättre utförd än Bill, då Baltazar och Gustaf hade lärt sig av de första nybörjarmisstagen. En sådan var den organiska formen. Ett utseende kunde ju växa fram, ur cellernas genetiska minnen. Lättare var att låta dem begränsas av en färdig syntetisk och organisk gjutform.