HOW TO MAKE: Deep House – FL Studio tutorial

Igår, den 10 oktober 2019 delade Svenska Akademin ut Årets Pris i Litteratur till Peter Handke.

Det finns många lösa trådar och förbindelser mellan min tolkning av Steganografin och, för mig, betydelsefulla, delar av främst den västerländska populärkulturen.

Konstig nog är jag allra mest påverkad av POP-konstnären Andy Warhol och musikartisten David Bowie.

Men min tolkning av den steganografiska metoden är har också inspirerats mycket av Deep House-musiken.

Kopplingen mellan Bild, Musik och Poesi/Litteratur kom att kallas för ”Multimediashow”.

Vem som var ”först” i vår moderna tid kan nog debatteras i oändlighet, men kombinationen av Sång, Dans, Rörelse, Musik, Rytmer, Toner, Teater, Bilder, Dekor, Myter, Sagor, Legender, Dikt, Poesi,

Inbillning och Illusioner har säkert funnits till och med före Grottkonsten. I mina texter har jag därför ”mixat” in så mycket som kan ”tänjas” innanför samma kluster, grupp och associationskedja.

Idag är det Deep House- musiken som fungerar bäst i samklang med det innehåll jag försöker både ställa samman, ordna, kombinera och ”förväxla”.

”Förväxla” i betydelsen av ”sampla”, ”mixa”, ”förvränga” ”störa” och, framför allt, som ett litet barn, Leka Med”.

Elektronmusiken är inte bara intressant ur musikalisk synvinkel.

Minst lika spännande är maskinerna, tekniken och hopkopplingar av enskilda ord/ljud/begrepp.

I ett djupare skede hoppas jag kunna använda musikbilderna ännu mer som coacher, utmanare och spänningsladdare.

Allt går fortfarande tillbaka till ”Berättelsen om Familjen Frånlandsvind”.

Skulle jag någon gång hamna i en formsvacka eller ”skrivkramp” är det bara att återvända till andra delen av de sammanlagt tio böckerna om Frånlandsvinds”.

Liksom det är jag som hämtar materialet ur min hjärnas djupare lager, är det på samma vis också ”Tydarens” sak att finna, bolla, pussla och leka med sina egna ord och betydelser.

Ett förfarande som jag många gånger använt och fortfarande använder, är ”associationen bredvid och/eller under”.

Jag tror att Warhol och Bowie har det gemensamt att försöka konkretisera vår tids upplevelse eller ”livsstil”: ”Alienationen”.

Ensamma och isolerade i Universum söker vi, var och en för sig, likt Major Tom och Campbell’s soppburk, ett större sammanhang.

Eftersom det för många, ännu så länge kanske inte alla, är skamligt att erkänna denna sociala oförmåga till att uppleva sig tillhöra något större gemensamt, hamnar vi istället i en form av apati, passivitet, ironi, cynism och slutligen, uppgivenhet och nihilism.

Det värsta och sämsta är att ta denna ”Nihilism”, Intighet, på fullaste allvar. Varför?

Alla som försökt har antingen gått under av desperation, självdestruktivitet, eller en mental kvicksand.

Denna fråga, om Uppgivenhetens betydelse och utmaning, är nog den starkaste kärnan i det som jag, med lust, inte, långt ifrån, söker förklara, men processa vidare i.

Meningen var att bearbeta Bok 2 om Familjen Frånlandsvind från början till slut. Någonstans mellan sidorna 8 till 30, hände något.

Det ”något” är jag fortfarande på jakt efter.

Jag tror inte att jag någonsin kommer att hitta fram till det, men i så fall tillhör det ”Leken och Spelet med Uppgivenheten” som motståndare.

fraktal bokomslag