Säkerhetsministeriet hade tillsatt en, än så länge, i det här ömtåliga skeendet, slumpvis och oförberedd demokratisk arbetsgrupp, vars främsta uppgift var att skydda och bevara landets medborgares rätt till yttrandefrihet och personlig integritet, besvara cybernetiska attacker från främmande makt och, kan avslöjas, att Statens Sekreterarskola bidrar med de för tillfället bästa utvalda karyatider och förföriska odalisker.

Deras huvudsakliga uppdrag blir att, bortsett från att roa och underhålla de misstänkta elementen med göteborgsvitsar och norgehistorier, intrigera, infiltrera, falsifiera, stuva om gällande fakta med fantasifulla luftslott, sprida desinformation i samband med beskrivning av det akuta läget för sjukvårdsapparatens uppgradering och, kanske mest av intresse för alienerande med dubbla uppehållsorter, möjligheten att än en gång ”trolla med knäna”.

För det ändamålet, försätta verkligheten i ett felsäkert läge, skrapa fram, om rikets starkt, ytterst begränsade ekonomi så tillåter, de resurser som är nödvändiga för att förhindra och förebygga mot, med tanke på kommande generationer, inom en rimlig eller avlägsen framtid, historiska händelseutvecklingar som, åtminstone teoretiskt och akademiskt hypotetiskt, skulle kunna återuppstå i en annan men ändå i förhållande till sin historiska föregångare, näst intill möjlig, kanske till och med, i förhållande till den tidigare, rimlig hotbild.

Tilläggas bör att det statistiska materialets sannolikhetskalkyl ryms inom normalkurvan vertikala mittaxel (Y).