Tidskapsel skriven den 2018-10-06:
 
”Bästa generationer efter oss!
 
Vi har gjort allt vi har kunnat för att dela med oss till Er av vår vetenskap, fantasier, föreställningar, erfarenheter och upplevelser. 
 
Tyvärr räcker inte våra begränsade kunskaper till för att förstå att Era drifter, behov, förhoppningar i stort sett är desamma som våra egna, idag.
 
Vi sticker inte under stol med att vi varit lite slösaktiga och dragit över på kontot, men minns att vi, psykologiskt, levde ett hårt liv och offrade mycket för Er skull.
 
Kanske att våra beräkningar angående planeten Tellus resurser var för lite tilltagna, men vi gjorde vårt bästa.
 
Vi tänker på Er, men kommer Ni att vara lika kärleksfulla som vi var, när Ni i framtiden kommer att överlämna Tellus till dem efter Er?
 
Vi  har bara oss själva att utgå ifrån, men erkänn att det är svårt!
 
Var tid har sina problem att brottas med.
 
I en eventuell framtid kommer de generationer efter Er, ställa Er till svars.
 
Så har människorna handlat sedan urminnes tider:
 
Hur ska vi kunna föreställa oss hur Ni kommer vilja ha det?
 
Vi hade det inte heller så lätt, med föregående människors vilja till makt, två världskrig, atombomber och brist på nästkommande generations sympati och empati.
 
Själva skulle vi absolut inte ha någonting emot att leva som människorna på Stenåldern.
 
Ett enkelt och resurssnålt liv nära naturen och helt i Charles Darwins anda.
 
Vi kräver ingen tacksamhet från Er sida, bara att Ni ägnar en stund åt att sätta Er in i vår situation.
 
Varför skulle vi avstå från livets goda?
 
Om Ni hade haft tillfället, skulle Ni inte ha handlat som oss?
 
Det är lätt att döma, med facit i handen.
 
Den kunskapen och erfarenheten som Ni upplever idag, hade inte vi på vår tid.
 
Det måste vi ödmjukt erkänna.
 
Slutligen:
 
Det vetande som vi vill dela med oss av, är att framtiden går inte att förutsäga.
 
Den förblir ett oskrivet blad.
 
Tack för att Ni har använt en stund av Er livstid till att läsa våra simpla ord!
 
Hoppas en dag att vi, Ni och vi, ses i den bästa av världar!
 
P.S. Minns: ”Det ordnar sig alltid, om man tar’t som det kommer D.S.
 
Era förfäder från 2018.”