Enligt den ”negativa” Lagboken, Sveriges Rikes Lag, formuleras att allt som inte är förbjudet, är tillåtet.
 
I några fall gäller att någon handling är förbjuden, men medför ingen bestraffning.
 
I några fall gäller att det finns vissa undantag eller ”dispens” från lagen, om lagen inte medför någon risk eller skada.
 
Lagen medför ändå allt fler och mindre maskor, ju närmare man studerar den.
 
Därför denna ”Den Positiva Lagboken år 2018”
 
I denna bok ska allt finnas med som, enkelt och entydigt, är tillåtet.
 
I vardagen ser vi överallt ”förbjudet”-skyltar, men hur ofta ser vi motsvarande ”tillåtet”-skyltar?
 
Innebär ”förbjudet”-skyltarna att allt som inte finns med på skyltarna, därmed är tillåtet?
 
Knappast!
 
”Den Positiva Lagboken 2018” beskriver allt som enligt den traditionella lagboken, lagtexten och tolkningen av lagtexten, är otvetydigt tillåtet.
 
De människor som vill gå på säker mark, ska kunna hänvisa till ”Den Positiva Lagboken 2018” och säga att: ”Detta vet jag är lagligt!”
 
Hela Rättsväsendet och Svenska Polisen ska vara till 100% eniga om att allt som definieras och förklaras i denna bok, är sant.
 
Inga möjligheter till undantag, advokatyrer eller hårklyverier.
 
I boken ska finnas med ”Förklaringen om de mänskliga rättigheterna” och ”Förklaringen om varje människas okränkbarhet”.
 
Det finns många, många exempel på vad som bör finnas med i denna, än så länge, oskrivna bok, men idén i sig iscensätter vilka lagar och paragrafer som är till medborgarnas självklara rätt.
 
T ex:
”Det är otillåtet att göra sina behov på allmän plats”
 
Räknas obebyggd skog till ”allmän plats”, och i så fall, hur många får samtidigt och vid samma tillfälle göra sina behov där, utan att det är olagligt?
 
Räknas husdjur och sällskapsdjur som ”djur” eller bara ”vilda, frilevande djur” som bara har Svenska Staten som ägare?
 
Hur definierar man ett ”skadedjur”?
 
Är det tillåtet att bygga en koja av trädgrenar i skogen, utan att den räknas som olaglig?
 
Får barn bygga en lekstuga på tomten, utan att den räknas som olaglig?
 
Hur stor eller rymlig får en byggnad vara, utan att den bör ifrågasättas?
 
Är en ishydda, en igloo, olaglig eller laglig?
 
Etc, etc, etc.