Först och främst:
 
Flyktingvågen och massinvandringen kommer att fortsätta.
 
Sverige är fortfarande ett land, glest befolkat och med stora beboeliga ytor.
 
Vem ska hindra invandrare och flyktingar att ta sig hit, när världen drabbas av Klimatförändringens konsekvenser?
 
Vad består Framtidstron av idag?
 
Resan till Mars är lika obegriplig och befängd som om vi människor, för att fly från massinvandringen, flyktingvågor och klimatförändringens konsekvenser, ska flytta till Månen.
 
Vad ska vi göra där?
 
Måla tavlor, spela musik, uppföra Shakespeares Romeo och Julia, spela schack och dricka oss berusade?
 
Människans förfall i väntan på intet.
 
Drömmen om att ett UFO med aliens ska komma till Tellus och rädda oss från oss själva?
 
Att de skulle resa hit från ett annat solsystem nära ljusets hastighet, är helt osannolikt.
 
Vad skulle de hit att göra?
 
Uppfostra människorna till att anpassa livet efter eget omdöme?
 
Sista hoppet är att de, utomjordingarna, kan resa hit genom en annan dimension.
 
Som genom en tidsvarp, maskhål eller någon mystisk mirakelutvidgning av rumtiden och gravitationen.
 
Tydligen överlåter människorna och mänskligheten besluten till Alt.right-rörelsen, Donald Trump, Vladimir Putin och liknande övermänniskor.
 
Om ändå allt är kört, varför inte gasa och bränna ut det sista?
 
Arktis och Antarktis smälter. Havens vattenytor höjs.
 
Kontinenternas yttre kanter rasar ner i vattnet.
 
Jorderosioner, slukhål och jordbävningar gör marken under oss, oförutsägbar.
 
Alltså:
 
”Laissez Faire”
 
Låt gå. Uppgivenhet.
 
 Likgiltighet.
 
”Business as usual”.
 
 Njut av lyxen så länge det varar.
 
Gråt hellre i en Rolls Royce än i en Volkswagen.
 
Apati.
 
Nihilism.
 
Eller:
 
Utse en Syndabock och övertyga människor att allt kommer lösa sig om Syndabocken ersätts av en Guldkalv.
 
Alt.Right-rörelsen, mot alla odds, kanske har rätt?
 
Kör i de gamla hjulspåren, så kommer allt att ordna sig själv.
 
Cynikerna hävdar att detta är Naturens ordning.
 
Det naturliga urvalet kommer att överleva.
 
Men, var då?
 
Ute i rymden, likt Harry Martinssons Aniara?
 
Eller:
 
Tillbaka till Stenåldern, då allt var bättre förr.
 
Politiker och andra beslutsfattare borde redan nu förbereda och planera inför den framtid som kommer att återstå efter Klimatförändringen.
 
Att enbart bygga skydd och förhindra ännu större katastrofer, kan inte ses som en eftersträvansvärd framtid, ens för de mest asketiska.
 
Inte konstigt att politiken står still.