Andra världskriget kunde ha varit slutet på arten Människas försök till att bli Universums Mästare.
 
Det blev inte så, eftersom det, bland förlorarna fanns aningen om att allt inte var över.
 
Antropocen eller Antropocentrism?
 
Articism eller Specisism?
 
För att den antropocentriska världsbilden, som har funnits sedan människorna övergivit först den geocentriska och sedan den med Gud i centrum, för allt framtid måste överges av alla.
 
Hur hemskt det än kan låta, så gör Trump, Putin, Sverigedemokraterna och andra av de Alt. Right, Islamismen och andra extremistiska rörelser oss människor en tjänst.
 
De utgör idag: ”Djävulens advokater”.
 
De gör praktiskt taget allt för att bevisa att den Ekocentriska världsbilden är fel.
 
Ju bättre (ur deras synvinkel) de gör sitt jobb, desto mindre är risken att det i framtiden ska återuppstå en liknande rörelse.
 
Alla tvivel ska vara uteslutna.
 
Ingen annan lösning ska återstå, oprövad.
 
Det kommer sannolikt att kosta människorna och annat levande på Tellus en hel del.
 
Ändå är det vår enda möjlighet till att fortsätta efter denna destruktivitet i vår arts korta historia.
 
Det klimatsmarta är inte det som räddar klimatet, utan att överleva det klimat som kommer att råda över oss alla i framtiden.
 
Framtiden är varken en utopi, eller en dystopi.
 
Den, liksom nutiden, bara är vad den blir.