Hur många varianter av pusselspelet kunde det finnas?

Jag utförde en första övergripande undersökning.

Även om jag uteslöt förfalskningar, piratkopior och usla amatörförsök, fanns det hur många som helst.

För att kunna skapa en samling, bör man tydligt och lättbegripligt formulera hur den ska avgränsas.

Det finns alltid en gråzon och utanför den, avvikelser. 

Vår filosofilärare i gymnasiet hade lärt oss skilja på ”konnotation” och ”denotation”.

Med metoden konnotation undersöker man föremålet i sig.

Vad kännetecknar en kub?

”Denotation” utgår från mängden av alla objekt som tillhör klassen ” Kub”.

Med den första metoden kan man bevisa att:

”Det här är en kub och det där är inte en kub.”

Med den andra metoden finns både regeln och undantagen.

Vilka egenskaper kan ett föremål ha, för att även i fortsättningen kunna kallas för en kub?

Tillverkaren av originalet har säkert tagit patent och mönsterskyddat tillverkningen.

Han sitter knappast själv och funderar över sådana enformiga och tråkiga problem.

Företaget har anställt formgivare, specialister eller anlitat konsulter.

De hade gjort kundundersökningar och intervjuat professionella försäljare.

Företaget ”Kub” måste anpassa sig till marknadens efterfrågan på liknande pussel.

De kunde ha som utgångspunkt Platons idélära och de geometriska formerna.

Skulle även en ”pyramidkub” få vara med?

Om formerna inte kunde täcka varandra, återstod färgerna. De skulle vara, var och en för sig och alla tillsammans, lätta att känna igen. 

Den vanliga kuben har åtta hörn och pyramiden bara fyra.

Det fanns pusselspel som såg ut som en blixtliknande orm.

En senare ”kub” var tillverkad av vikbara ringar.

Ett annat experiment gick tillbaka till problemet om ”Cirkelns kvadratur”, fastän i tredimensionell form.