Jag flyttade ut till Hässelby från innerstan för att njuta mer av naturen. Nu, snart trettio år senare, har innerstan flyttat efter. Hässelby har varit fint på många sätt, men nu byggs hus på varje tom markyta.

”Hela Sverige ska leva”. På 1970-talet delade svenska staten ut ”utflyttningsbidrag” till företagen.

Landsbygden avfolkades.  Varför inte idag erbjuda medborgarna samma möjlighet? Varför ska alla tvingas bo i stan om de trivs och vill bo kvar med anknytningen till hembygden? Gör människorna inte mer nytta där de är?

Förtätningen är ett val, men vem vinner på det? 

Husen utanför stan är fortfarande billiga.

Varför inte skicka ut en förfrågan, t ex från Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, om att överlåta bostaden i stan till en nyinflyttad, så att de stadsbor som tröttnat på stan, kan flytta ut?

Hyresbostaden (eller bostadsrätten) skulle ju ändå ge så mycket i ekonomisk vinst att det vore lönsammare att ”utlokalisera” pensionärer till renoverade och upprustade gårdar och hus på landsbygden.

Medborgarlön skulle inte vara den enda lösningen, men en ”basinkomst” för de som vill stanna kvar i sin hembygd, eller flytta tillbaka eller ut från stan. Problemet med motsättningen mellan stad och landsbygd skulle snart vara löst. Alla vill faktiskt inte bo i stan.