Från Familjen Frånlandsvind. Bok 1:

”Vikarier vikarierade för vikarier. Var fanns de ordinarie, om de nu alls fanns? Senioren klagade igen.

Den här gången hade Marianne med sig ett färdigtryckt papper med orden skrivna i versaler. Senioren läste:

”Information till seniorerna:

För trygghetens skull övervakas alla seniorer med datoriserad teve, dold kamera, mikrofon och inspelning. Det är till för seniorernas eget bästa.

Personalen kontrollerar att seniorerna har det bra och är vid god hälsa. Allt är förstås skyddat av sekretess.

Vi som är lite äldre och tjänat som samhällets stöttepelare, delar alla samma erfarenhet.

Livets hjul går runt och runt.

Ändå förblir ingenting som det en gång var. Så är det även med vår verksamhet. Var dag är en ny dag som måste erövras på nytt. Även vårt företag måste tåla rationaliseringar och effektiviseringar. Tyvärr händer det att sådana strukturförändringar också drabbar Er.

Jag, Marianne, personligen, garanterar att vi gör allt som står i vår makt, för att detta inte ska ske.

Ändå, så här ser verkligheten ut.

Rätta mig om jag har fel, men jag tror att det var den världsberömde, franske kocken Auguste Escoffier som kom med visdomsorden:

 ”För att göra omelett måste man knäcka ägg.”

Med andra ord:

Vi känner väl till våra brister och tillkortakommanden.

Så här ser de ut idag:

Hemtjänstpersonalen lider av stress och utbränningssyndrom.

Ledningen är medveten om biträdenas dåliga löner och arbetsförhållanden.

Så ska det inte vara!

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk.

Bristerna finns hos ”Den mänskliga faktorn”.

Mycket kommer att förändras.

Här är framtidsvisionerna:

Senioren kan styra sitt smarta hem med en kontrollpanel.

Slitsamma och monotona arbetsuppgifter utförs av robotar och automater.

Förändringar är inte enbart av ondo.

För senioren innebär detta en högre livskvalitet till betydligt lägre kostnad.

Ny och outbildad personal har inte kunskap och erfarenhet nog till att förstå oss äldre och våra verkliga behov.

Missförstånden leder till ovisshet, osäkerhet och otrygghet.

Så ska det inte vara, tycker jag och de andra i ledningsgruppen.

Jag tror att vi alla, på ålderns höst, föredrar en kompetent och tjänstvillig maskin, hellre än en lat tonårsjänta, som inbillar sig att gräset är grönare någon annanstans.

Inte nog med det. Skattebetalarna får mer pengar kvar på kontokortet. Seniorerna kan använda sina pensioner till annat roligt.

För seniorer med kreativa och konstruktiva förslag, eller bara vill framföra en åsikt, finns färdigtryckta formulär att hämta expeditionen.

Självklart tar vi gärna emot beröm också!

Må så gott! Vi ses! Marianne med personal””