Utan tvekan är ”Mordet på den Svenska Akademien” en slutet-rum-mysterium, i stil med Edgar Allan Poe, Conan Doyle, John Dickson Carr och Agatha Christie.

Det döljer sig två andra mysterier att lösa:

1. Är Svenska Akademien verkligen död? Och, i så fall, var är liket?

2. Alla akademiledamöterna (De Åderton) befann sig i rummet. (Två stolar stod sedan trettio år tillbaka, tomma men inte övergivna. Dem kan vi, tills vidare bortse ifrån. De kom inte dit, var inte där och gick inte därifrån. 

Liksom i Agatha Christies roman ”De Tio små …pojkarna), kan man utgå från att alla är skyldiga, eller åtminstone mer eller mindre delaktiga i dramat.

Motiv: Olika, men kanske med samma utgångspunkt: En aktiv dödshjälp. En överdos av det goda. ”Det goda” bestod av att alla närvarande hade egna idéer om hur offret skulle skyddas och bevaras.

Hittar man vapnet, så kan man också lättare peka ut mördaren/mördarna.

Vapnet är, eller borde vara: Nobelpriset i litteratur, eller bara: Litteraturen, med definitionen: ”En av ett respekterat förlag, publicerad, inbunden bok skriven av en författare eller poet.

Vapnets smed eller tankesmedja bör vara en mycket begåvad författare som säljer alldeles för lite böcker.

Akademiledamöterna bör helst vara de första som upptäcker denna motvillige, blyge, tillbakadragne, idealistiske och moraliskt oantastlige skriftställare.

Inledning och resumé:

Sveriges Konung Gustaf III tog initiativet till att bilda Svenska Akademin. Ett slutet sällskap med insyn endast av dess beskyddare: Sveriges Konung.

Troligtvis inspirerad av Franska Akademien, men med traditioner som går tillbaka till Frimurarordnar, Tempelriddare, Kloster och Platons Academeia. Ett lärosäte i Antikens Aten, med anor tillbaka till en helig lund, en kultplats för gudinnan Pallas Athene, Vishetens Gudinna.

Namnet Academeia, enligt Wikipedia, är hämtat från den grekiske hjälten: ”Hekademos”.

Hekademos, också kallad ”Akademos” var han som fann tvillingarna Castor och Pollux och berättade det för Helena av Troja.

Salen där mordet begicks, anses vara slutet, men så är icke fallet. Man misstänker att en fransk charlatan var konspiratören och beställaren av brottet.

Utredning pågår.

Brottshandlingen kan ha utlöst av konflikten mellan två kvinnliga ledamöter.

Det underliga i sammanhanget, en del av mysteriet, är att de båda satte upp villkoret att den andra skulle gå ur det hemliga sällskapet.

Spiritister och Swedenborgianer tror sig ha kommit i kontakt med osaliga andar som under seanser med bestämdhet förklarat Kung Gustaf III:s ande eller ectoplasma som manipulerat de svagaste skönandarna till att medverka i konspirationen.

Att Kung Gustaf III: ande skulle vilja delta i detta drama, kan ha flera orsaker:

1. Den dramaturgiska effekten. Teaterkungen Gustaf III:s känsla av eufori och mysticism. Vetenskapen och Upplysningen som ett framtida hot.

2. Besvikelsen över att Hans Majestät Konungens regler aldrig efterföljs eller efterlevs.

3. En andlig upprättelse efter konspirationen i Operan, ”Maskeradbalen”.

Monarkens andliga närvaro kan också vara ett tecken på att uppmärksamma Svenska Akademiens basala betydelse i Sverige och Världens kulturliv.

OBS! Detta är ett första försök till ett synopsis eller ”plot” som kan påverka någon kreativ romanförfattare, manusförfattare eller filmregissör till att spekulera och dramatisera det hemliga sällskapets inre spänningar, oförsiktiga och kanske klandervärda, påverkan utifrån.

Med hänvisning till böcker och filmer om Watergateskandalen och Kubakrisen.

Verkets arbetstitel?

Här några förslag:

”Statsrådet i Börshuset”, 

”Det Högsta Kastet av Stenen”

”Knytblusen”

”Väggarna skola ropa”

eller:

 ”De Egenmäktigas Förfarande”?