Den digitala tekniken med Internet, digitala nätverk och sociala media, är den egentliga orsaken till sprickan i Svenska Akademien.

Varför är inga invandrare invalda i Svenska Akademien?

Saknar de förståelse för det svenska språket, den svenska kulturen eller de svenska traditionerna?

Svenska Akademien bygger på ett förtroende av Boken som enda media.

Därmed också på att boken är publicerad av ett bokförlag, dvs godkänd av experter och specialister.

Idag kan vem som så önskar publicera sig antingen direkt på nätet, i en blogg, publicera sig själv i en självutgiven bok, on demand, eller enbart i ljudåtergivning.

Svenska Akademien är alltså inte, som det heter på fin svenska: ”medieneutral”.

Valet av Bob Dylan var ett rätt val, som ligger i tiden.

Sammankomsten med utdelning av priset som en nationell handling och tradition, utesluter en hel del läsande människor.

Med Internet väljer människorna att läsa på fler än bara ett sätt. Varför skulle en text i en blogg eller i en sångtext vara sämre än en tryckt text i en bok?

Världen tränger in i Sverige. Globaliseringar och överenskommelser över nationsgränserna gör upplevelsen och uppfattningen om världen, nationerna, traditioner och kulturella särdrag, mer komplicerade och komplexa.

Med Nationalism, Främlingsfientlighet och Alienation, uppstår en reaktion, en tillfällig tillbakagång till ett idealiserat ”förr”.

De som reagerar mot denna utveckling simmar mot srömmen.

Globaliseringen är redan här.

Dagens unga har redan anpassat sig till nya trender, oliktänkande, ny teknik och digitalisering (med Internet, datorer, flera tevekanaler, och smart phones, eller ”mobiltelefoner”.

Precis som Marsha Gessen skriver i boken om det forna Sovjetunionen. Sovjetunionen rämnade inifrån.

Berlinmuren revs, inte av order uppifrån, av rivningsföretag eller arbetare anställda av den östtyska staten.

Den revs av tyska medborgare, medan soldaterna och vakterna, bara stod och tittade på.

Muren fyllde inte längre någon funktion.

Vad är det hos människorna som utlöser ett sådant spontant samförstånd?

Inte är det samhällets ledarskikt i alla fall. Ingen auktoritär ledare kan utlösa en revolt eller en revolution.

Istället, troligtvis, inser alla närvarande att människorna har fått nog.

Vägen tillbaka till en gammal, traditionell ordning, har redan rämnat.

Alla skepp och broar är redan rämnade.

Konservativa traditionalister och nationalister gör allt för att detta inte ska inträffa.

Det skulle ju leda till att deras egen inbördes status, hierarki och materiella tillgångar skulle ersättas av andra, nya, värden och värderingar.

Ju större motståndet är, ju säkrare att genomslagskraften växer och tilltar.

Svarta marknaden förbleknas.

Det översta samhällsskiktet kan inte längre bevara och bevaka sina unika rättigheter och privilegier.

De som inte kan anpassa sig till det nya, försvinner.

Till det hör också Klimatförändringens konsekvenser. Det som de flesta traditionalister och nationalister envist förnekar.

Naturens tillgångar är inte oändliga.

Enligt TV4 och Per Morberg har torskbeståndet i Östersjön minskat avsevärt.

Från 1985 fram till idag, den 9 april år 2018, har fångsten av torsk minskat från 400 000 ton, till bara 9000 ton.

En spricka har uppstått, i jordlagret mellan Angola och Etiopien. Håller de afrikanska kontinenten på att dela sig i två?

Vid varje delning, mur eller spricka, uppstår en klyvning. Politiker betonar motsatser, olikheter, särdrag och skillnader, hellre än möjliga vägar till förståelse, samförstånd, samarbete och gemensam målsättning.

Nej, det är inte någon ”metoo”-rörelse, ”kulturprofil” eller katastrof som fått Svenska Akademien att hotas.

Istället är det globaliseringen, Internet, sociala media och oförutsedda möten, samtal, kommunikation och digitaliseringen som medför att föreningar, sammanslutningar och vänskapskorruption ifrågasätts och granskas.

Varför ska en ”vän”, objektivt sätt”, vara bättre än en ”fiende”?

Varför tror kulturens representanter att konst, litteratur, musik och teater gör skaparna och publiken till visare, klokare, erfarnare och mer kompetenta människor och medborgare?

Som i alla andra sammanhang i historien, uppstår först sprickorna som senare utgör grunden för en hittills aldrig tidigare upplevd struktur.

Det som inte passar in i den, försvinner.

Historiska artefakter och reliker.