Bondeslutspel i Världens Apokalypiska spel mellan USA och Ryssland.

Både USA och Ryssland har så kallade ”Nightwatcher”-flygplan. Vid ett kärnvapenkrig i världen, ska dessa båda mäktiga herrar klara livhanken i sina respektive flygplan.

Kärnvapnen går som i skytteltrafik mellan Öst och Väst. Bomber smäller upp i svampmoln.

Radioaktiva moln sprider sig likt orkaner över jordytan.

Människorna på markytan, dör en hastig död, eller förbränns av hettan, eller skadas av radioaktiviteten.

Fåtalet som överlevt, drabbas förr eller senare av cancer, t ex leukemi, blodcancer.

Men vem ska hjälpa dem, vid en näst intill obotlig form av cancer?

Finns det överhuvudtaget, några sjukhus och cancerkliniker kvar?

Finns det några botemedel eller bromsmediciner tillgängliga?

Var och i så fall, hur ska medicinerna nå fram till patienterna?

Även om det finns skyddsrum långt under markytan, kan människorna inte komma upp därifrån, förrän det radioaktiv dammet har lagt sig. Även efter dess, behövs helslutande skyddsdräkter.

Uppe i luften svävar Donald Trumps flygplan och, någon annanstans, Vladimir Putins flygplan.

Det kan påminna om schackspelets slutspel: ”Bondeslutspel”. Var sida har en Kung och en Bonde.

Målet för var och en, är förstås att Bonden ska klara av att ta sig över till motsatta sidan av spelplanen och nå fram till den åttonde rutan, för att där promoveras till, t ex en Dam.

Så länge som Bondeslutspelet pågår, är risken liten för att den ena Kungen ska gå hem med segern: Schack Matt.

Alternativet är Remi. Varken Svart eller Vitt, vinner. Det blir oavgjort.

När så Tellus ligger öde och civilisationerna är helt förstörda för en näst intill oändlig tid framöver (människorna idag, tisdagen den 6 mars 2018, e v t, har en livstid på ungefär etthundra år, beroende på var de är födda och uppnått för levnadsstandard), återstår alltså ”de två Kungarna, med varsin Bonde.

Bonden kan, i bådas fall, symbolisera den vapenkraft som var och en har kvar.

Alltså uppstår samma ”jakt” som på schackbrädet. Ett evigt flyttande och hopp om att först förinta den andre.

Vad de inte tänker på, är: Vad händer sen?

Det sista hoppet är att de kan, vid den punkten, sluta fred.

De sista som skola bli de första.

De som ska skapa om allt från början igen.

Vi, som då, med största sannolikhet, inte längre är i liv, vill ju ändå tro att både Putin och Trump behållit några fertila män och kvinnor. De som inte, ännu, har bestrålats och fortfarande lever med friska och livsdugliga gener.

En annan möjlighet är att resa upp till Arktis och sätta in alla resurser på att använda genbanken där, till att odla nya stamceller och levande varelser: människor.

Låter det hoppfullt?

Finns Gud och, i så fall…?