Du är vad du köper. Det är ingen hemlighet.

Varje gång du handlar med kort, matas all information om vad du köpt in i en dator, ett dataprogram, en algoritm och vidare till en robot.

Inget konstigt med det.

Konsumerismen bygger på idén att vår konsumtion stör ekologin. Möjligt, men det är inte det jag syftar på i den här texten.

Vad gör konsumtionen med våra liv?

För att travestera Karl Marx:

”Konsumtionen (vår tids religion) är ett opium för konsumenterna (de som i vår tid motsvarar ”folket”).

De som inte konsumerar, blir heller inte införda i statistiken.

Statistik utgår alltid från en hypotes om vad som ska mätas. Det som inte räknas med, förblir okänt.

Konsumtionen bygger på ett maktförhållande.

Ett gammalt talesätt lyder:

”Kunden har alltid rätt”.

Problemet är bara att kundens behov och köpvilja måste anpassas efter utbudet. 

Kunden kan inte välja sådant som inte finns tillgängligt i butiken, eller e-handeln.

Även om människor vill köpa flygande bilar, så finns ännu inte något utbud av flygande bilar (motsvarande storleken, designen och priset för nuvarande markbundna transportmedel).

Tillgången, produktionen, styr över efterfrågan till redan befintliga, masstillverkade, markbundna bilar.

Varför skulle vi behöva en infrastruktur, om bilarna kan flyga flera meter över mark- och vattenytan?

Konsumenterna måste alltså styras in på att köpa sådant som producenterna redan har tillverkat.

Efterfrågan styr marknaden, ja, efter att producenten har tillverkat det som producenten anser att kunden behöver.

Produktionen och distributionen (t ex förpackningsindustrin) måste hela tiden effektivisera och rationalisera, så att kunden vill köpa det som finns tillgängligt. Inte det som ännu inte är möjligt att masstillverka.

Det senaste argumentet för att konsumera, är att: ”Annars blir de anställda arbetslösa”.

Konsumenternas funktion blir då att köpa så att arbetslösheten inte ökar. Konsumtionen överförs till en social funktion.

Det är inte längre behov, tillgång, efterfrågan, status, unicitet eller innovation som styr.

Det finns redan flera prototyper för flygande bilar, men de väcker varken producenternas eller konsumenternas intressen.

Vinsten måste öka. Därför måste varorna, produkterna, inte förbättras kvalitativt, men produceras i ökad kvantitet.

Kvantiteten sänker priset. Fler varor kan säljas. Vinsten ökar.

Motsatsen gäller också:

Ju billigare råvaror, billigare tillverkningsprocess, effektivare maskiner och billigare energi, ger lägre kostnader och högre vinst.

För att människorna, medborgarna, ska kunna köpa mer, måste de alltså arbeta mer och tjäna mer.

De som saknar inkomst och köputrymme, förblir ointressanta. De tillför inte marknaden något. De skapar ingen efterfrågan och producenterna erhåller inget konceptuellt eller värdeutvidgande utslag.

Detta, måste betonas, är inte riktat mot reklam eller marknadsföring. Det är en filosofisk, psykologisk och sociologisk fråga. Kanske till och med antropologisk?

Vad händer med människor, medborgare, som inte kan konsumera?

De blir naturligtvis, självklart, stressade.

Långvarig stress leder till utmattningsdepression.

Depression leder till nihilism och nihilismen vidare till förintelse.

”Surt, sa Räven, om Rönnbären”

Hur vet du att det inte fungerar för just Dig, om Du inte har testat?

Kanske Du har testat, men på felaktigt sätt, eller i fel mängd eller vid fel tid eller på fel plats?

Du vågar ifrågasätta, men inte kritiskt granska.

Det vore att inverka negativt på normen, mönstret, systemet eller ”matrix”.

Det är då som ”hjärntvätten” kommer in i bilden.

Du kan ifrågasätta, men, Du vill inte.

Då riskerar Du att hamna utanför ditt sociala sammanhang.

Din omgivning förstår inte längre hur Du tänker.

De blir misstänksamma, kanske till och med paranoida.

Hur vågar Du ifrågasätta något som de upplever som helt normalt?

Du gör som Du vill. Du har valfrihet. Du har en fri vilja. Men:

Du vill inte.

Varför inte?

För du förstår, medvetet eller omedvetet, konsekvenserna av att vilja annorlunda.

Kanske att det är just det som POP-konstens och Andy Warhols Campbells konservburkar innehåller?