Authors and book:

Gonzo A graphic biography of Hunter S. Thompson.

By Will Binglet and Anthony Rinzler.

 
Hannah Arendt Martin Heidegger, by El`znbieta Ettinger
 
Hopper by Tom Folsom
 
Skandinaviska mellanspel, av Harry Söderman
 
Where th Heart Beats. Hohn Cage, Zen Buddhism and the Inner Life of Artists. By Kay Larson.
 
Konstverkets urspung. av Martin Heidegger.
 
De Glömda Agenterna. Norsk-Svenska vapenbröder mot Nazi-Tyskland.
 
Den Frånvarande Strukturen. Introduktionen till den semiotiska forskningen. Av Umberto Eco.
 
Ord kan krossa betong. Berättelsen om Pussy Riot. Av Masha Gessen.
 
Eremiten i Paris. Emil Cioran och pessimismen som levnadskonst. Av Tobias Dahlkvist.
 
Framtiden är Historia. Det totalitära Rysslands återkomst.
 
a. A Novel. Vintage Andy Warhol. Foreword by Victor Bockris.
 
Konstens Regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur. Av Pierre Bourdieu.
 
Den Glömda Armén. Norge-Sverige 1939-1945.