De Otillhöriga är ett bättre begrepp, än ”Outsiders” eller ”Utanförskapet”.

Motsatsen till ”De Tillhöriga” och ”Insiders”.

Jag har funderat:

I alla science fictionfilmer, t ex Star Wars, Star Trek, Dune, med flera, består rymdskeppen av militärer eller människor som är inordnade i militära, hierarkiska strukturer.

I mina böcker har jag försökt beskriva hur det Civila Samhället kan etablera sig ute i den yttre rymden och universum.

Jag tänker: Ett Samhälle kan ju inte bestå av bara militärt inordnade ”Tillhöriga” och ”Insiders”.

Vad är Friheten värd, om man inte använder sig utav den?

Bara en klyscha, ett abstrakt begrepp och en längtan till att,  någon gång i en avlägsen framtid, förverkliga något bättre.

Hur kan det bättre få utrymme, utan utrymme för det som är okänt och annorlunda?

Det är inte så att jag vill ifrågasätta det militära Försvaret, eller möjligheten till att försvara sig själv, ens anhöriga och egendomen. Tvärtom!

Ändå kan man se att det starkaste försvaret består av civila människor som just har detta att försvara. De försvarar inte en abstraktion.

Med hänvisning till boken om: ”Den Dolda Armén”, Harry Söderman och Polissoldaterna.

När svenska staten inte kunde bistå Norge, utan att få sin neutralitet ifrågasatt, kunde ändå Kriminalteknikern Harry Söderman organisera ett samarbete med det norska Mil Org och Hjemmefronten.

I stora hela, Sveriges bidrag till motståndet mot Nazityskland och invasionen av Norge, Danmark, Skandinavien och Norden.

Vad vore Försvaret och militärväsendet, utan ett civilt samhälle att värna om?

En ”potemkinkuliss” av det civila samhället fungerar bara för en kort tid, tills att, som den fantastiska journalisten Sasha Gessen skriver om i boken om Ryssland,

det civila samhällets medborgare omvandlas till ”undersåtar” som förlorat meningen med livet och livets betydelse. ”Det finns ingen framtid”. Allt hopp är ute. Ingen förändring är möjlig. Inga alternativ att välja emellan. Verkligheten för undersåtarna, består av till hälften omedvetet ”dubbeltänk”. Man tänker en sak, men säger en annan. Varför?

För att ”Det Fria Ordet” är en ouppnåelig utopi.

Som i Alfred Jarrys pjäs: ”Den fjättrade Ubu” och ”De fria männen”. Friheten är inlärd, inte spontan eller improviserad.

Därför är Sasha Gessens bok om Ryssland så bra att läsa, även för oss ”medborgare” som kan förverkliga vår, var och ens individuella frihet, utanför Rysslands gränser: Hur fria är vi egentligen?

Vi är inte sammanlänkade av, i första hand, statsmakten, utan med enskilda, privat- eller aktieägda företag.

För att företagen ska gå med vinst, utför vi ”konsumenter” alltmer av företagens arbetsuppgifter. Det måste vi göra på vår fritid.

Vi köper inte längre de varor vi önskar, eller är beroende av. Vi köper också för att stödja företagen, så att inte arbetslösheten ökar.

Vi, när vi ska handla i en fysisk butik istället för i en e-butik på nätet, går till en bemannad kassa, för att inte automatkassorna ska konkurrera ut människorna.

Ändå, i den industriella världen, har Människan blivit robotiserad.

Varje individ eftersträvar, medvetet eller omedvetet, att fungera som en robot.

På sikt kan det innebära att de digitala robotarna kommer framstå som ”mer mänskliga och humana” än människorna själva.

Inte Gud. Inte Jesus Kristus, Buddha eller Änglarna har blivit människornas förebild, utan Roboten.

Vad gör vi, den dagen då robotarna ersätter oss människor helt och hållet.

Vad betyder ordet: ”Robot”?

”Robot” eller ”roboti” är tjekiska och förekommer i Carel Capeks berömda pjäs ”R.U.R”, från år 1920.

Ordet ”roboti” betyder: ”Arbetare” och används i pjäsen i betydelsen: ”slavarbetare”.

Under Industrialismen var vi ”slavar” under pengarna. I den Digitala Eran, är vi ”slavar” under Tiden. Vi måste bli effektivare och rationaliserade, för att bli vinnare i konkurrensen.

Masha Gessen skriver om begreppet ”Totalitarism”. Hon skriver att ”Totalitarismen” ser Det Förflutna som en förebild. Framtiden utgör ett hot. Där finns utmaningarna, ovissheten, osäkerheten och det främmande och annorlunda.

Därför reagerar Totalitarismen också mot Globaliseringen, men Globaliseringen uppstår i grunden som en reaktion mot Atombomben och ett Globalt Kärnvapenkrig. Ett förintelsevapen.

Atombomben och kärnvapnen är gränslösa. De underminerar det Civila Samhället. Medborgarna, eller Undersåtarna, hamnar i hopplöshet, förtvivlan, uppgivenhet, depressioner och utmattningssyndrom.

Sjukskrivningarna ökar.

Alkoholismen och drogmissbruket ökar.

Flykten från verkligheten ökar.

Samhällskostnaderna ökar.

Skatten ökar.

Inflationen ökar.

Arbetslösheten ökar.

Utbildningsnivån sjunker.

Förtroendet sjunker.

Samarbetsförmågan försämras.

Lojaliteten övergår i korruption och strejker.

Protesterna ökar.

Hopplösheten ökar.

Tankar som: ”Det finns ingen framtid” tillhör vardagen.

Drömmen om ett bättre liv, någon annanstans.

Religiositeten och messianska föreställningar om en ”frälsare”, en ”revolution” eller en ”stark ledare” som kan återställa allt till en ”bättre tid”, som fanns i ett avlägset ”förr”.

Samhällskontraktet bryts och samhället faller samman i mindre enheter, som i sig splittras av konflikter och inbördes strider.

Charles Darwins myt om ”Det Naturliga Urvalet” fungerar inte längre, eftersom ”Urvalet”, eller ”De Utvalda” förutsätter att det finns en större grupp som inte tillhör ”De Utvalda”.

I en kaotisk tid, finns inga jämförelser eller proportionaliteter.

Inga statistiska undersökningar. Ingen objektiv administration.  Inga förbindelser eller avtal.

En diffusion.

Entropi.

Sönderfallet i ett ofattbart Intet.

Vad är en större abstraktion, än ”Döden”?