Socialsekreterare slutar i protest när robot hanterar ansökningar – DN.SE

Trelleborg och sedan Kungsbacka.

Socialsekreterare kan ersättas med roboten ”Ernst”.

Vad är målet?

Självklart är robotar bättre än människor!

Vem har inte hört talas om känslostyrda Den Mänskliga Faktorn?

Sådana egenskaper och svagheter finns inte i roboten.

Roboten är på alla sätt, objektiv, rättvis, kompetent och effektiv.

Robotar, datorer och automater begår aldrig fel eller misstag.

Människorna älskar adjektiv. Robotarna sammanställer obetvivliga fakta.

Men, varför nöja sig med socialsekreterare?

Alla vet ju idag att kommunalpolitiker och riksdagspolitiker, bara följer partilinjen.

Politiker är inga siare eller sociala meteorologer.

Alltså är valresultatet och beslutet, förutsägbart.

Utgår man från att varje kommunpolitiker är lojal mot sitt parti, är valresultatet färdigt.

Politikerna kan debattera, men vem eller vilka ska de påverka?

Ett dataprogram, en dator, automat eller robot använder statistik, sammanställer partiernas ideologier och tidigare ställningstaganden i liknande frågor:

Parametrar.

Politikerna utgår ofta från sina fyra år fram tills nästa riksdags- eller kommunalval.

En dator kan mycket effektivare utföra en långsiktig prognos, på kanske mer än femtio år.

Självklart ska datorn ”Ernest” ha tillgång till alla de administrativa resurser och arkiv som  finns lagrade i andra datorer och nätverk idag:

Statistiska Centralbyrån, Migrationsverket, Trafikverket, Näringsdepartementet, Finansdepartementet, Naturvårdsverket, Utbildningsdepartementet, Bostadsdepartementet, Inrikesdepartementet, Utrikesdepartementet, Bostadsförmedlingen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Finansdepartementet, Fackföreningar, Näringslivet, statliga verk, organisationer och nätverk.

Statsvetenskap handlar inte om subjektiva tyckanden, personliga (ofta dåligt underbyggda) åsikter eller spontana eller impulsiva känsloutbrott.

Låt Vetenskapen, objektivt och opersonligt, samköra fakta, ställa dem mot varandra, likt ett schackspel förutsäga kommande drag och finna många alternativa lösningar.

Tiden får sedan utvisa vilka av alternativen som är mest konstruktiva, effektiva och innanför ekonomiskt begränsade ramar.

Världen är inne i en globaliseringsfas.

Klimatförändringens konsekvenser är lika svåra att förutsäga som väderleksförändringarna.

Politikerna har ofta som mål att begränsa, istället för att tillåta. De stänger en dörr och bygger en mur, istället för att öppna gränser och kanaler.

Inte konstigt att det bland svenska folket uppstår ett politikerförakt!

Så:

Befria de sjukskrivna som kan arbeta!

Befria socialsekreterarna från vända papper och utreda!

Befria kommunalpolitiker och riksdagspolitiker från känslostormar och upprepande av ”mantran”.

Låt Digitaliseringen och Automatiseringen ersätta Den Mänskliga Faktor!

Tillåt människorna att bli aktiva medborgare, kreativa och öppna för nya idéer!

Låt Tusen Blommor Blomma!

(Ersätt otidsenliga ord och begrepp i både Sveriges nationalsång: ”Du Gamla, Du Fria” och ”Internationalen”. Traditioner som ingen förstår längre, hindrar medborgarnas förmåga till initiativ och att tänka ”outside the box”!)