Vad har Masha Gessen gemensamt med Ayn Rand?
 
De är kvinnor.
 
De har flytt Sovjetunionen / Ryssland, för att fly till USA.
 
Vad har Vladimir Putin gemensamt med Donald Trump och Kim Jong-Un?
 
De är män.
 
De är ledare i länder som har kärnvapen.
 
De upplever omvärlden som ett hot.
 
De lever kvar i en nostalgisk vision, eller önsketänkande.
 
Jag ser detta förstadium till Neoluddismen, som ett Industrialismens sönderfall.
 
I USA förlorar alltfler amerikaner tron på ”The American Dream”, den amerikanska drömmen.
 
I Ryssland, forna Sovjetunionen, balanserar landet fortfarande på knivseggen mellan Kommunismen, Totalitarismen och Oligarkerna.
 
I Nordkorea håller man folket fast i en föreställning om en återuppstående kommunism.
 
Liberalismens betydelsefulla ideal om Frihandel, Individualism och personlig och individuell ”Freedom”, frihet, håller mer och mer på att ersättas av Kollektivism och Centralstyrning.
 
I Konungariket Sverige påstås det att antalet vapen ökar. Att de med vapen idag, främst kriminella gäng, saknar ”vapenlicens”.
 
Regeringens förslag är att sätta in militära styrkor mot de beväpnade kriminella gängen.
Vad kännetecknar ett ”kriminellt gäng”?
 
Det består av män.
 
Det är hierarkiskt-totalitärt uppbyggt.
 
De är hänsynslösa, maktlystna och, framför allt, platsbundna och ”folkliga”.
”Folkliga” i betydelsen att de lyssnar på populärmusik, äter hamburgare, umgås på inte särskilt fashionabla restauranger och barer, har gärna attribut som fina bilar, dyra klockor, guldkedjor och guldarmband. De beter sig som ”nyrika”.
 
Vad kan de kriminella gängen i Sverige ha att gemensamt med Vladimir Putin, Donald Trump och Kim-Jong-Un?
 
De sätter sin egen säkerhet före andras frihet.
 
Deras maktställning baseras på hot om våld, eller regisserande av verkligt, psykiskt eller fysiskt, våld.
 
Deras livs- och världsåskådningar är att förverkliga ett totalitärt styre, med deras egna utvalda som en elit i toppen av hierarkin.
 
De för ett informationskrig mot demokrati, fakta och vetenskap som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 
I trots mot detta, har de ingenting emot att själva använda sig av sådana metoder och fakta, om det gynnar deras egna mål.
 
Snart ges i Sverige ut en ny version av skriften från Andra världskriget som ska delas ut till alla hushåll: ”Om Kriget kommer”.
 
Denna nya version kommer också att behandla teorier kring Klimatförändringens konsekvenser.
Ett hot som varken Donald Trump, Vladimir Putin, Kim-Jong-Un eller de kriminella gängen tar på allvar eller ens tror på.
 
Varför inte?
 
Min åsikt är att det går tillbaka till Industrialismen, ”Utvecklingen” och ”Framstegsandan”.
 
Hur behålla en maktställning, om marken under ens fötter ständigt är i rörelse och förflyttas åt alla tänkbara och otänkbara håll?
 
Alltså måste man, liksom i det forna Sovjetunionen och Warszawapakten,  bygga upp en teaterscen, en iscensättning och en illusion om att människorna, invånarna, undersåtarna, har det bättre, tryggare och säkrare innanför de egna gränserna och murarna, än ”De Andra”, främlingarna, utanför.
 
På så vis vill de förklara att de som är inneslutna och ”tillhöriga”, är privilegierade. De har tillgång till energier, resurser och domäner som de utanför saknar och lider brist på.
 
Just därför är de beroende av hierarkin, totalitarismen, och att Eliten behåller makten. 
För att kunna behålla makten, ”statuerar de exempel”, uppmuntrar till svek och angiveri, förklarar motståndare som ”förrädare” och sätter de, ur deras synvinkel, de ”kriminella”, i fängelse, mentalsjukhus och koncentrationsläger (typ Gulagarkipelagen), med isoleringsstraff, kollektiv bestraffning, rädsla för medmänniskor, osäkerhet och ovisshet, och, i värsta fall, hjärntvättning, tortyr eller avrättningar.
 
De försvarar sina handlingar med att dessa metoder är nödvändiga för att skydda demokratin, medborgarnas frihet, oberoende och ekonomiska resurser (eller brist på sådana resurser).
 
Ett problem är att makten, elitismen, totalitarismen, de antidemokratiska krafterna och fysiska våldet, är beroende av den sociala och psykologiska hierarkin.
 
Vad kommer att hända när Digitaliseringen ersätter Industrialismen?
 
Även Sverige är kvar i den industrialistiska samhällsordningen. Kanske redan inne i en postindustriell fas?
 
Digitaliseringen medför att de industriella maktstrukturerna inte längre kan upprätthållas. Bara en så enkel sak som när industriarbetarna ersätts av maskiner, robotar, drönare, datorstyrda ”smarta” program och automatisering.
 
Hur ska arbetarnas undergivenhet bevaras, när de inte längre är beroende av att anpassa sig, sköta sig och följa ett givet mönster?
 
När robotarna tar över mänskligt arbete, var ska då arbetarna, undersåtarna och de förtryckta ta vägen?
 
Ett mönster som inte ens makthavarna kan kontrollera?
 
Det kunde varken Sokrates, Platon, Thomas More, Charles Darwin, Karl Marx eller Ayn Rand förutse.
 
Varifrån ska Socialismen, Kommunismen och Kapitalismen hämta sina visioner om en messiansk domedag och de förtrycktas befrielse infrias, om maskinerna utför allt arbete?
 
Människan som en maskin.
 
Människan som en ”kugge i hjulet”.
 
Människan i ”ekorrhjulet”, eller i ”Grottes kvarn”.
 
Gud som en Urmakare och Universum som ett jättelikt urverk.
 
Gud som ”Deus-ex Machina”, En Gud i Maskinen.
 
Kroppen som en maskin.
 
Naturens processer som maskiner.
 
Den mänskliga faktorn.
 
Känslan och känslosamheten som ett hinder, mer än en digital sensor.
 
Hur hantera medborgare och ”undersåtar”, utan att betrakta dem som omedvetna och obildade maskiner och robotar?
 
Teoretiker varnar för ”Singulariteten” och Artificiell Intelligens.
 
Ska sexrobotar utrustas med etiska värden och värderingar?
 
Kan en människa ”våldta” sin egen robot?
 
Kan en robot påverka eller till och med trubba av människors förmåga till medkänsla och medlidande?
 
Till det kommer dessutom Klimatförändringens konsekvenser. Även dessa följer okontrollerbara rörelser.
 
Vissa företag, företagare och entreprenörer kommer förstås kunna ”hänga med” under en viss, begränsad tid.
 
Den digitala utvecklingen är periodisk. Ibland så långsam att den inte märks. Ibland med ljusets hastighet.
 
Under den industriella utvecklingen och Industrialismens födelse, gällde Francis Bacons berömda citat: ”Kunskap är Makt”.
Makten bestod i att förstå maskinerna och deras strukturer och förutsättningar.
Växlingen från kol till olja. från olja till elektricitet och från elektricitet till förnybara energikällor.
 
Digitaliseringens effekter, som Internet, sociala grupper, datoriseringen och automatiseringen, ger både oanade och oförutsägbara händelser.
Det gynnar grupper som både Sverigedemokraterna och rörelser som #METOO.
Nätverk och sammanslutningar som kan försvinna lika hastigt som de uppstod, eller övergå i en annan funktion eller med ett annat budskap.
 
Rädslan är underskattad. Utan den skulle vi människor varken vara uppmärksamma eller förberedda. Den kan utnyttjas av dem som önskar bevara ett tillstånd av bestående, oföränderligt och ett ”utopiskt, idealiskt Status Quo”.
 
Alla de som idag hänvisar till Charles Darwins Utvecklingsläran och Myten om det Naturliga Urvalet, inser förstås hur omöjlig detta önsketänkande är!
 
Siare, filosofer, ideologer och politiker har i alla tider försökt att överföra sina egna ideal in i framtiden.
Ändå har enorma imperier som Egypten, Aten, Romarriket, Brittiska Imperiet, Nazityskland och Sovjetunionen rasat samman och imploderat.
Varje maktcentrum har sitt bäst-före datum.
 
Victor Rangner
Lördagen den 20 januari 2018 e.v.t.