Zanna och Mich saknade drömmaskinerna.

Storbildsskärmen innehöll fejkad reklamen, om varor, produkter och tjänster som inte fanns och om framtiden på den nya planeten som ingen visste något om.

I programmen presenterade Ministralen deras nya hem, planeten långt borta i framtidens mörker som ett neoluddistiskt paradis. Labyrinter fyllda med diamanter stora som bowlingklot. Runt kring för länge sedan slocknade vulkaner, stod högar med guld. 

Redan på Tellus hade SpåRätt planerat hur deras nya bostäder skulle fungera och se ut. Enorma gods omgivna av bördiga ängar och gröna skogar. Maskinerna plogade åkrarna, planterade växter och sådde frön. Alla skulle kunna äta naturlig mat. Inga syntetiska substanser.

Mich och Zanna var fångade i sin isolering. Zanna lärde Mich det japanska spelet Go.

De fördrev eftermiddagarna med att kramas, kyssas och älska. Handlingar som effektivt producerade nödvändigt oxytocin.

Säkert var de avlyssnade med mikrofoner och bevakade med dolda kameror, men varför bry sig?

Var de i Ministralen för pryda, kunde de väl titta bort? En eftergift till robotarna och androiderna. Filmerna kunde användas som  upplysningsfilmer: ”Jaha, det var så människorna blev till?”

Efter älskogen, låg de kvar och vilade. De  pratade lågmält: 

Vad ska hända med oss efter detta? Var är vi på väg?

Människorna, nersövda till ett komaliknande, vegetativt tillstånd, lagrades de livsuppehållande sarkofager.

Det ryktades om att hela rymdsamhällen som Avarlant och Exodus bestod av sådana artificiella gravkammare. Minnen från Tellus, som det Stora Självklara och den Stora Glömskan, fördes över till ett tabula rasa och förintades.

Hallucinationsmaskiner suggererade fakta och information.

SpåRätts planer innehöll beskrivningar av minst fem generationer människor. Råmaterialet till andranter och andhyber. Människligheten hade gjort sitt. Allt enligt Darwins evolutionsteori.

För att människorna in i det sista inte skulle falla ner i livsleda och apati, ersattes drömmarna med visioner om utopiska förhållanden.

Den fjärde generationen fanns bevarade, konserverade, i gravkammare och uppvakningshallar. Maskinerna sköttes av automater och robotar.

De organiska maskinerna mixade lagrade spermier, ägg och stamceller med androidmassa. Blandningen processades om till andranter, som i sin tur omvandlades till slutprodukten: andhryberna. SpåRätt hade också lovat ellekarna att få tillgång till mänskliga kroppar. De behövde dem till att återställa sig själva, till verkliga, fysiska varelser.

Åter ett bevis på neoidealisternas förebilder och politiska ideal.

Andhryberna saknade egenskaper som girighet och opportunistisk kortsiktighet. I Alaskas vildmarker hade guldgrävarna skiljt tunga guldkorn från löst sandslam. Andhryberna, med hypersnabb uppfattningsförmåga, sållade metafysiska värderingar från åsikter om materiella värden. Krasst ekonomiskt tänkande splittrade upp den platonska Idévärlden.

   Var var vi nånstans, undrade Zanna.

   Fråga 11, tror jag.

   Jag ska se. Frågorna påminner om varandra, som cirklar i cirklar. Fråga 11:

När uppstod delningen mellan de två världarna av neoluddister och neoidealister. Var det först efter elektroniken och digitaliseringen, med datorer och industrirobotar?

   Neoidealismen går tillbaka till Upplysningstiden, den Vetenskapliga revolutionen, Platon och kanske ända bort till Gebekli Tepe. Neoluddisterna fastnade i den materiella tidens begränsningar. De trodde att det Stora Självklara var detsamma som ”Lyckan”. Neoidealisterna hade insett att materiell rikedom var en återvändsgränd.

   Du menar att de vetenskapliga bevisen kunde rubba världens ordning?

   Inte bara kunde, sa Mich, den gjorde! Även de som önskade bevisa motsatsen, använde sig av samma argument som vetenskapsmänniskorna.

   Då fortsätter vi med fråga 12: Av vad, vilken materia, trodde en då, på 1600- och 1700-talet, att världen bestod av?

   Det fanns många olika teorier. Komplexiteten övervinner alltid konformismen.

   Fråga 13: Vad är ”Gud”, eller vad var ”Gud”?

   Gud, skulle en kunna säga, är all vetenskaps uppkomst.

   Hur menar du då, ”uppkomst”?

   Varför ville vetenskapsmänniskorna veta mer? Jo, för att de ville bevisa, eller motbevisa, Guds existens. Ungefär som moroten frestar åsnan att dra vagnen vidare. Gud, kan man säga, är mänsklighetens morot.

   Vad mycket konstiga ord! Morot? Åsna? Vagn?

   De är neoluddistiska, från tiden före SpåRätt. Hur ska jag kunna förklara dem? Här, ute i rumstiden, finns ju varken det ena eller det andra.

   Men, om jag förstår dig rätt, så skilde sig denna vetenskapliga elits uppfattningar om ”Gud”, från den som folket lärde sig i kyrkorna?

   Vetenskapsmänniskorna, vad tänkte de om gud?

   Jag tror att tankarna om ett högre väsen ledde fram till andlighet, metafysik och intresset för himlen och yttre rymden. Det som på den tiden kallades för mikrokosmos och makrokosmos.

   Gud gav dem möjligheter till att fortsätta undra, fundera och ifrågasätta?

   Tidigare hade människorna trott att, bortom himlavalvet, fanns ett folk som en kallade för archoner. Ovanför, bortom dem, fanns änglarna, ärkeänglarna och högst upp satt Gud på en tron, evig, oändligt stor, allsmäktig och allvetande.

   Det fanns alltså redan då en skillnad på vad människorna upplevde som sant och de teorier, hypoteser och bevis genom praktiskt genomförda experiment, som kunde utgöra bevis för att de funnit fram till sanningen?

   Isaac Newton och flera av hans samtida var upptagna av mystiken och Gud. När Newton misströstade och till och med genomgick personliga kriser, återvände han till alkemin. Kanske att han hämtade inspiration från de översinnliga lärorna? Det var ändå Gud som fungerade som deras främsta ledsagare in i det okända.

   Vetenskapsmänniskorna intresserade sig för hur fysiken förhöll sig till metafysiken. Hur kunde gud ha skapat världen ur ingenting? Vem, eller vad, var i så fall gud?

   Ja, nånting ditåt. Hur lyder fråga 14?

   Den kom upp alldeles nyss. Tror att den sändes iväg till oss, bara för en liten stund sen. Så här står det. Fråga 14: Vad har Gud att göra med konflikten mellan neoluddister och neoidealister?

   Var det skillnad på neoluddister och neoidealister? Var neoluddisterna, ”De Onda” och neoidealisterna, ”De Goda”?

   Nej. De var helt genetiskt identiska och härstammade alla från samma Livets Källa. Långt senare. Om neoluddisternas önsketänkande infriats av verkligheten eller Gud, så hade neoidealismen aldrig uppstått. 

Neoluddisterna förstod inte Newtons begrepp om Tiden och Rummet. Tiden mättes med klockan. De var inte nyfikna nog att vilja veta om Tiden fanns i verkligheten.

Tiden i förhållande till rörelsen i Rummet., planeternas banor eller hur Rummet kunde bestå av ett tomrum eller ett vacuum. Ljuset stod på köksbordet, inte ett fenomen ute i universum.

   En sista fråga, sa Zanna, sen tycker jag att vi lägger av för idag!

   Javisst. Skönt!

   Fråga 15: Vad motiverade neoidealisterna att gå vidare? Varför var de så intresserade av allt detta? Hade de inget annat att göra?

   Just när det gäller Isaac Newton, så tror jag med flera att han flydde från livet, in i vetenskapen. Han hade ju varken fru eller barn.

Det var på samma sätt med filosofen, idealisten, Immanuel Kant. Han frågade: ”Vad är upplysning?” och gav själv svaret: ”Människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet”.

De båda bekräftar alltså att fantasin ger en vingar. Varför förflytta sig ut i den fysiska verkligheten?

   Men, tyckte Zanna, hur såg Kants metafysik eller idealism ut? Han gjorde väl inga fysiska experiment?

   Nej, det tror jag inte. Han tänkte. En av hans mest berömda tankar var den om ”Das ding an sich”, om Tingen i sig.

   Vad menade Kant med ”tingen i sig”?

   Jag vet inte, men tror: Vi är ytterst begränsade av vad vi förväntar oss. Vi är begränsade av våra sinnen. Med hjälp av vetenskapens upptäckter och uppfinningar, kan vi komma förbi begränsningarna.

Neoidealisterna var, eller är, överens om att arten Människa har en inneboende strävan att vilja veta mer, än det vi uppfattar med våra sinnen. Där borta nånstans, tror jag att Tingen i sig, finns.

   Puh! Slut för idag!