Vad är NU, ett ögonblick eller en intervall i tiden, som knappt finns?
Många människor verkar föreställa sig tiden som om NU är en sluss mellan det förflutna och framtiden. 
Som om dörren bakom var och en av oss (var och en av oss är medvetna om att vi, var och en, kommer att dö. Döden är en ensam upplevelse, inte en kollektiv händelse.) är stängd och dörren framför oss, står öppen.
Det enda vi behöver göra, när framtiden upplevs för hotfull, är att vända oss om, tillsammans, stänga dörren bakom oss och istället öppna dörren till det förflutna.
En annan tidsuppfattning är att framtiden kommer att vara som just nu, men lite längre. Som om framtiden är något som, av sig själv, växer fram framför oss. Det enda vi människor behöver göra, är att korrigera verkligheten lite grann, när den tycks hamna i ett annat förlopp. Det vill säga; Verkligheten anses fortfarande vara en kollektiv upplevelse.
När så många just nu debatterar #METOO , så glömmer man lätt bort att för bara några hundra år sedan, bestod världen, för de som levde då, under enkla förhållanden, bara av en by, en bybefolkning och, ett största sammanhang, slutade bortom närmsta stad, eller stranden på en ö, vid havet.
Det som Marshall McLuhan kallade för: ”Den Globala Byn”: ”The Global Village”, är att ”byns” gränser numera är jordens, planeten Tellus, yttre gränser.
Många människor vill inte ens acceptera att jordatmosfären är vår yttersta gräns!
Vetenskapen, inom Astronomin, Kosmologi och Teoretisk Fysik, arbetar fortfarande med ”The Big Bang”, Rumstiden och Gravitationen.
Att jorden är rund, påverkar sällan våra vardagsliv, annat än att vi reser från en plats på Tellus till en annan.
Det enda som vi får uppleva är, å ena sidan: Tidsomställningen. Å andra sidan, fördelen eller nackdelen (i sammanhang som krig och naturkatastrofer) att en händelse som enda dagen påverkar Kina, nästa dag inverkar på livet i USA (Fjärilseffekten).

Förenta Nationerna har som mål att, om tretton år, ska fattigdomen i världen vara utrotad.

Men, vad kommer att hända med Klimatförändringens konsekvenser under samma tid?

Eller att insektslivet i Tysklands naturreservat har reducerats med två tredjedelar?