Problemet med att använda en Höger-Vänster-skala, är att den går tillbaka till den tid då mänsklig arbetskraft fortfarande var värdefullast av allt.
Enligt Karl Marx, skulle: ”Arbetarna äga produktionsmedlen”. Men, var finns ”arbetarna” idag, när maskinerna blir allt billigare arbetskraft, än människornas skelett, muskler och hjärnkapacitet?
Varför väljer tidigare socialdemokrater och moderater, att välja populister, hellre än de traditionella ideologierna?
Jag tror att det är för att produktionsmedlen i vår tid, inte längre behöver människor och mänsklig arbetskraft. När maskinerna konkurrerar ut människorna, så skyller människorna på andra människor.
De är medvetna om att de inte kan konkurrera med maskinerna.
De kan bara acceptera samhället som det fungerade före och under Industrialismen och Mekaniseringen.
Själv är jag ju absolut FÖR datoriseringen, digitaliseringen och automatiseringen. Men visst inser jag att det är vår tids största utmaning!
Mänskligheten styrs av två gamla uppfattningar. Den ena är det som står i Bibelns Genesis, Första Mosebok:
 
”1 Mosebok 1
…27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28 Och Gud välsignade dem; Gud sade till dem: »Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen jorden och läggen den under eder; och råden över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som röra sig på jorden.» 29 Och Gud sade: »Se, jag giver eder alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt; detta skolen I hava till föda.…”
 
Det andra är att hela mänskligheten hittills, har varit beroende av att fler människor föds och kan arbeta i världen. Därför är det inte så konstigt att neoluddistiska samhället håller fast vid att kvinnorna ska föda flera barn och att, på så vis, länderna ska kunna öka sina befolkningar.
Men, om jordens resurser håller på att ta slut, vad ska då människorna i framtiden leva av?
Risken ökar, dag för dag; att nationer börjar med erövringskrig, för att erövra land åt sina egna befolkningar.
Folk står mot folk. Människor står mot människor.
Ingen har lärt sig från t ex de Isländska sagorna, när klaner stred mot varandra, så att de till slut var tvungna att hämta människor från nuvarande Irland.
Människor som låter sig förföras av sitt eget önsketänkande, förnekar till slut verklighetens villkor och går under.