Som jag ser det, är problemet med ”alternativa rörelser” att de sällan kan enas om någonting gemensamt. Förr eller senare, uppstår konkurrens och med den, förvirring. Som man sa förr: ”Härska genom att splittra”. George Orwell skrev 1984, om Sovjetunionen 1948. Idag finns det människor som lever kvar i hoppet om alternativa lösningar, utan att vilja se tillbaka till hur och varför dessa lösningar inte fungerade och inte kunde ha fungerat.
De allra flesta av alternativa rörelser är: ”motkulturer”. Deras alternativ består av att vara reaktionära, eller att arbeta emot en härskande ideologi. Låter man istället deras egna ideologier, visioner och utopier utveckla konsekvenser och verkningar, kan man antingen se att de leder till splittringar, konflikter och krig. Eller så rinner framtidsperspektivet ut i sanden och samhället blir till ruiner.
”2 + 2 = 5” används ibland för att förklara hur ett bra konstverk har en översinnlig eller metafysisk atmosfär. Upplevelsen består av något mer , okänt eller odefinierbart, än det som kan uppfattas av våra fem sinnen.
Men i George Orwell’s roman, blir det till något annat. Makten bevisar sitt övertag, genom att hävda något ologiskt, irrationellt och, framför allt, en åsikt, inte ett faktum. Allt kan ifrågasättas, utom förstås, maktens egna teser.
Det är ingen slump att alla vetenskapsmänniskor, intellektuella, konstnärer och andra intressanta människor flydde ut ur både Nazityskland och Sovjetunionen och Öststaterna. Vad skulle de där att göra?
Båda dessa diktaturstater, imploderade inifrån. De använde alla resurser till att bekämpa motståndet både inom länderna och utanför länderna. Resurserna gick åt till ”säkerhet”, men för vem och för vilka? Jo, förstås, den hierarkiska maktstrukturens egna intressen. Kritiska tänkare och ”visselblåsare”, ersattes av korrupta ja-sägare, vänskapskorruption och nepotism. Vetenskap och beprövad erfarenhet, ersattes av godtycke, lättja och enfald. Samhället vittrade sönder inifrån, när ingen längre ville ta ansvar och dela med sig, delegera information, kunskaper och erfarenheter. Historieböckerna skulle skrivas om och böcker och andra kritiska källor skulle förstöras. Vad skulle det leda till?
Jo, att de begränsade resurserna slösades bort till att försöka framkalla de lösningar man var ute efter, istället för att acceptera de som man, på objektiv grund, accepterat som sanna. Tills vidare, sanna.