Någon här som läser detta, kanske undrar var jag, eller rättare sagt, min text om Familjen Frånlandsvind, SpåRätt och Andhryberna, handlar så mycket om Människans, Homo sapiens sapiens (så gott som alltid: Mannens) former av extremism?
 
De, framför allt, män, som går samman i grupper för att, i ett absurt försök, motsätta sig Framtiden, betraktar jag i mina böcker som: ”Neoluddister”.
Ned Ludd, ansågs ju vara en person som slog sönder de maskiner, vävstolar eller vävramar, som gjorde väveriarbetarna i början av 1800-talet, arbetslösa.
När Industrialismen satte igång, var det flera som inte längre kunde försörja sina familjer. De som försökte med detta handgripliga motstånd, kallades på den tiden för: ”Ludditer”. De sågs som anhängare av förebilden: ”Ned Ludd”.
Det är tvivelaktigt om ifall Ned Ludd verkligen har existerat. Troligtvis inte.
I mina böcker har jag avsiktligt tagit steget från att ”Ludditerna” bildat en aktiv ideologi och rörelse, med ”Neo-” som prefix och ”Luddismen”, som en gruppgemenskap.
Män ser gärna en grupp av andra män såsom en utmaning till att konkurrera, ranka sig, inordna sig och höja sin status. När statusen för gruppen höjs, höjs också statusen för den enskilde medlemmen.
Enligt ”Neoluddismens” antropocentriska och chauvinistiska synsätt, väljer kvinnorna den man som befinner sig högt uppe i männens hierarki. Det är denna utvaldhet i gruppgemenskapen, som gör att Kvinnan ser upp till sin ”utvalde” Man.
För att skärpa upplevelsen av denna hypotes, försöker man återskapa en berättelse från den tid då Människan levde i ”grottorna” och, när de inte kampades med varandra, slogs med vilda bestar eller jagade storvilt.
Då, enligt detta synsätt, var det: Fysiken, Musklerna, Kraften, Styrkan, Viljan, Beslutsamheten och Känslorna, som impulsivt och obarmhärtigt, ersatte intellektet, intelligensen, reflektionen och tänkandet.
Men, i mina böcker; insåg ”Neoluddisterna” att deras tid att påverka Världens gång, redan var passé.
Maskinerna ersatte musklerna.
Datorerna ersatte människornas ”mänsklighet”, dvs ”Den Mänskliga Faktorn”.
Artificiell Intelligens och självorganiserande ”robotar” maskiner, gjorde stora delar av mänskligheten arbetslös och betydelselös: ”Meningslös”.
Grundfrågan är:
”På vilket sätt är vi av arten Människa, Homo sapiens sapiens, förnuftigare, rationellare eller hierarkiskt sätt, mer kompetenta till att överleva, än andra levande varelser och organismer?”
 
Kvinnorna har sin ”biologiska klocka”. Förr eller senare, inser varje kvinna att: ”Nu börjar det bli sent. Jag måste få någon som kan bli far till mitt barn.”
I dag, måndagen den 25 september, år 2017, kan kvinnor bli befruktade genom ”provrörsbefruktning” och ”spermadonatorer”.
Men, varför inte; skapa genetiska kopior eller genmodifiera dna direkt?
Eller, ännu ett steg: Varför över huvud taget producera framtidens människoliknande arter via spermier, ägg och livmoder, när allt kan framställas artificiellt och syntetiskt, i datoriserade biokemiska kuvöser?
Vem eller vilka, bortsett från människorna själva, kommer i framtiden att behöva oss människor?
Djuren, Naturen, eller, hittills okända ”aliens” i andra dimensioner, i andra solsystem, eller i andra universa?
 
Det är, mycket kortfattat, min arbetshypotes, genom böckerna om Familjen Frånlandsvind och Kampen mellan Neoluddister och Neoidealister.
Science fiction, eller, som det numera ofta kallas, ”Spekulativ Fiktion” är till för att provocera fram paradoxer, anomalier och intellektuella konflikter: ”Varför upplever jag verkligheten på just det här sättet och inget annat?”
 
För bara några årtionden sedan, översatte man begreppet ”metafysisk”, med: ”Översinnlig”.
Har vi inte redan för länge sedan passerat den gränsen, när abstraktionerna tog allt större plats i vardagen?
När tekniken passerat den fysiska och mentala gränsen för vad våra medvetanden klarar av till att handskas med verkligheten i vardagen?