Jag började skriva på mina böcker, för drygt två år sedan: Den 26 juni, år 2015.
Varje dag, eller om det är inbillning eller önsketänkande, tycker jag mig se att människorna fortsätter i den riktning jag ansett som möjlig och trolig i min version av ”speculative fiction”.
Men, vilket jag finner både roligt, intressant och spännande, är att jag kan uppdatera, uppgradera och korrigera böckernas form och innehåll, allteftersom jag redigerar texten.
Den första boken är förstås bara en presentation av Familjen Frånlandsvind och deras gemensamma syn på livet.
Pappa Rudolf som konstnär.
Mamma Kristin som illustratör.
Sonen Johan med ett ökande intresse för flickvännen Ylva, datorer, spel och teknik.
Dottern Turid som, hängivet, läser allt hon kommer över om: Vetenskap, forskning, upptäckter och uppfinningar.
 
Familjen har sina rötter ute i Roslagen, Stockholm, Vasastan och, framför allt, tillbaka till Upplysningstiden, Rationalismen och Materialismen.
När konflikterna ökar mellan Neoluddister och Neoidealister, föredrar Frånlandsvinds att hellre satsa på Framtiden, än att skapa en ny version av Mänsklighetens förflutna:
 
Utan historia och förankringar tillbaka till erfarenheter från förr, finns ingen grund att stå på.
 
Utan framtiden; att uppleva nuet och finna möjliga och alternativa riktningar bortom det ovissa, osäkra och okända:
Inga visioner, spekulationer och förebyggande insatser mot kommande olyckshändelser, katastrofer och Klimatförändringen.
 
Utan, om än missvisande, fantasier och föreställningar om framtiden, kommer människorna stå handfallna, ”inlärt hjälplösa” och förfalla ner i defaitism och apati.
 
När människorna inte längre kan kontrollera sin egen situation, förväntar man sig att det ska komma en ”frälsare” som ska ta hand om ”de utvalda”, ”eliten”, ”de goda” eller som följt den gällande normen.
 
Om det är Människan som orsakat Klimatförändringen, eller inte, har ingen betydelse, när det är Klimatförändringens konsekvenser som påverkar alla; fattig som rik.