Turid var en tystlåten flicka som trivdes bäst med att leka för sig själv. 

Hennes stora passion var upptäcktsresanden som Charles Darwin och Robert E. Peary. Hon visste allt om dem. Favoriten framför alla var Ferdinand Magellan. Han hade levt i Portugal, i början av 1500-talet. Magellan var den allra förste som seglat jorden runt. Till minne av hans bragder döpte man vattnet mellan Eldslandet och Sydamerika, till: Magellans sund. Magellanska Molnet var också uppkallat efter honom; två satellitgalaxer på många ljusårs avstånd från jorden och Vintergatan.

Turids dröm var att bli upptäcktsresande. Vad fanns kvar att upptäcka? På gamla kartor fanns vita fläckar av oupptäckta och outforskade områden. Det måste ha varit mycket enklare på den tiden! Svensken Sten Bergman begav sig med friskt mod, in i urskogarna med kannibaler, sumpfeber och vilda djur. Vad man visste, var det Hillary och Tenzing som först bestigit Mount Everest.

Numer var forskarteamen sällan ute på resor till fjärran länder. Det hände fortfarande att de reste till Spetsbergen i norr eller Antarktis vid Sydpolen. De testade sina teorier och hypoteser i forskningslaboratorier, med elektronmikroskop och radioteleskop. De utförde dyra och komplicerade experiment om kvantmekaniken i partikelacceleratorn i CERN, eller om genetik i biovetenskapliga institutioner.

Kraven, förväntningarna och villkoren var hårda. För att kontrollera sina teser och argument, ansökte de om pengar från något lärosäte eller privat bolag. Teamen samarbetade eller konkurrerade, för att hinna först med publikationer i Science eller till att vinna ett nobelpris. Buckminsterfullarna använde nanoteknik, kvantdatorer, stealthflygplan och pyttesmå eller gigantiska drönare. De som var anställda av företag och medverkade i verksamheter för Forskning och Utveckling. Ubåtarna drevs med bränsleceller och rymdfarkoster sände bilder från Mercurius, Venus, Mars och Jupiter.

Turid tyckte inte att de var några ”riktiga upptäckare”. Hon ville utforska världen, ensam, tillsammans med assistenter och bärare, i djungeln eller uppe ibland otillgängliga bergskedjor. En av det fåtal som sökte efter osannolika och häpnadsväckande människolämningar.

 

Grottmålningarna, Lummelundagrottorna och Dödahavsrullarna hade upptäckts av pojkar som var ute och lekte, herdar eller andra som inte hade något att göra. Varför inte av flickor?

Dagens vetenskap var målinriktad. Den högteknologiska utrustning som hon skulle behöva fick inte plats i flickrummet vid Vanadisvägen. Det skulle bli trångt. Var skulle hon och Tummetotten sova?

Förr eller senare, ställdes varje människa inför frågorna om Livets mening och Universums oändlighet. Bortom varje nytt slut, fanns något annat. När Universum föddes, efter Big Bang, måste ändå något annat ha funnits, om än bara en liten, jättetung, bit materia? Konstigt vore det väl annars?

Föräldrar som tröttnat, sa till barnen:

          Därför! Nu har jag viktigare saker att göra. Det är omöjligt att svara på de där frågorna. Gå ut och lek istället.

De få barn som inte lät sig nöjas med föräldrarnas svar, frågade vidare och blev senare i livet: Astronomer, fysiker, matematiker och kosmologer.