http://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/hallbarhetsexperten-alla-maste-andra-sina-beteenden/

Det som mina böcker handlar om!

Kan vi förändra vårt beteende?

Nej. Det tror jag inte.

Inte förrän Klimatförändringen gått så långt att majoriteten av världens befolkningar är drabbade. När det finns fler flyktingar i världen, än de som klarat av att bo kvar.

Det är som ett ”Chicken Race”. Den som bromsar först, förlorar.

Hela världens industrier måste inte bara dra ner på sin energi- och råmaterialförbrukning. De ska inte bara bromsa, utan till och med stanna. Vad händer då med den ständiga uppgången, aktierna och bankerna?

Vad har vi för alternativ, vi som fortfarande tror att vi kommer att överleva?

Ja, i mina böcker återstår ingen annan lösning, än att vi flyttar ut i rymden, för att så småningom, om vi kommer så långt, finna en annan livsduglig planet. Annars blir vi kvar där ute…