”Kapitel 21. Klimatförändringens positiva effekter.

Vattenmassorna rann, ner från glaciärerna, ut i forsar och älvar, för att nå fram till Mälaren och Stockholms ström. Ismassorna kring fjällen var nu helt borta. Det kom nya snöoväder och kraftiga skyfall, men vattnet minskade ändå med stora volymer. Temperaturen kunde svänga, bara över en dag, från minus trettio till plus trettio.

När markerna blev torrare och värmen högre, spred sig djur och växter uppåt landet. Lappland och Norrbotten hade på vintrarna samma klimat som södra Sverige och Skåne, förr. Renägarna och deras renar försvann, när temperaturen steg. Samerna flyttade högre och högre upp, närmare Arktis och Sibirien. Renarna trivdes i kylan. Rovdjuren försvann. Ingen visste vart, men man antog att de hade följt sina bytesdjur, rådjur och älgar, längre norrut.

SpåRätt och Star City of Stockholm utnyttjade de allt högre temperaturerna i Stockholm med omnejd. Stora delar av året kunde Stockholm Information Service skryta med samma gradantal och klimat som Franska Rivieran, förr. Men i Nordsjön fortsatte kontinentalsocklarna att röra på sig eller jordbävningar under havet, med följden att det då och då välde in tsunamivågor i Östersjön. Jorden rörde på sig, som en sömndrucken jätte.

SpåRätt hade förutsett detta och byggt upp vallar och slussystem ute vid Vaxholm, Vaxholms fästning och Rindö. Bojar med tsunamivarnare låg utanför Stockholms skärgård, men också utanför Öresund. I god tid kunde man hålla uppsikt över vågorna, stänga slussportar och höja vallar vid tätbebyggda områden.

Tsunamivågorna hade god effekt på Östersjöns tidigare så döda botten. Fisklivet hade återhämtat sig. Avkylande vatten kom in både från Nordsjön och ner från glaciärerna och fjällsjöarna vilket förhindrade det allt växande problemet med algblomningen. De giftiga algerna som spred sig i Östersjön.

Klimatförändringen hade också det goda med sig att många människor fick mer att göra och arbetsmarknaden inriktade sig på praktiska metoder och tillämpningar på klimat- och miljöfrågor. När problemen blev konkreta och akuta, fanns det pengar och resurser.

SpåRätt, i deras avtal med Stockholms Stad och Stockholms Län, hade utfört stora förändringar i stadsmiljön.

Man hade låtit gräva ut Brunnsviken vid Haga Slott, för att skapa ett semesterparadis, med beach och naturligt vackert anlagda sandstränder. I närheten fanns golfbanor och fritidsanläggningar. I vattnet körde man runt med vattenskotrar och på sandstränderna med dune buggies och speedwaycyklar. Turismen från utlandet ökade. Människor från de folkrika länderna i syd: Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Belgien, Nederländerna och Storbritannien, hade köpt hus i de så populära semesterbyarna. Stockholms och Sveriges invånarantal ökade med flera tusen i månaden.

Det ökade också intresset för att flytta ut i världsrymden. SpåRätt hade vind i seglen.

Utmed båda sidorna av Djurgårdsbrunnskanalen hade SpåRätt låtit muddra och gräva ut, för att där anlägga beach, sandstränder, semesteranläggningar, segelskolor, flygskolor, dykarskolor, båtklubbar, hotell och: ”Party! Party! Party!”

Uppe på kullarna mellan Skansen och Blockhusudden hade man skapat offroadvägar för bilar att tävla på. Där man tidigare haft rastplatser med friluftsliv, fanns nu även grillplatser, bajamajjor, duschar och mindre matställen.

Ungdomar kom resandes från festplatser på Ibiza och från Västindien, för att upptäcka och uppleva det nya festlivet nära Norra Polcirkeln. När vattnet i Saltsjön blev friskare och klarare av det salta havsvattnet från Nordsjön, ökade intresset för dykning efter vrak och skatter. Stockholms skärgård, The Archipelago of Stockholm, blev en god konkurrent till den grekiska övärlden, med öluffning, segling och kanotsemestrar.

Med den allt ökande strömmen av turister från utlandet, fanns också behovet av att anställa mer personal, till att serva och underhålla. De vardagliga sysslorna utfördes vanligtvis av maskiner, automater och robotar, men människor, speciellt när de är lediga, fria och på semester, vill träffa och umgås med andra människor.”