Förstå Andy Warhol?
 
Andy Warhol spelade en roll, var en aktör,
som manipulerade
 
sin omgivning. Ond eller God?
 
Hans ”udda” medaktörer, som Ondine, Briget
”Berlin” Polk,
 
Rotten Rita, Ingrid Superstar, Edie
Sedgwick, Gerard
 
Malanga, Billy Name, med flera, var medvetna
om att ”Drella”
 
gav dem en roll, men också en betydelse. De
fick bli lite av de
 
”superstars” som de ville vara, i utbyte mot
att få delta i
 
”Cirkus Andy Warhol”.
 
Alltför fastnar i deras ”roller”, beteenden,
utseenden och
 
berättelser. Det gäller, här som alltid, att
se bakom och bortom
 
människornas yttre. Att inte ”döma hunden
efter håren”.
 
Tyvärr så har vi uppfostrats till att ”döma
och bedöma”, istället
 
för att, långsamt och utan förväntningar,
låta människor
 
framträda, eller, likt en papperskopia under
belysning,
 
långsamt träda fram.
 
Det är mycket sällan som ”första intrycket”,
ger den sannaste
 
bilden av en medmänniska. De människor som
du tycker är
 
”intressanta”, ge dem tid.
 
Den människa som är ”intressant” för en
person, måste ju inte
 
ovillkorligt vara det för en annan.
 
Andra människor förställer sig, för att
framträda i en bättre
 
dager. Efter en tid kan de inte annat än att
återgå till sina
 
vardagsjag. Det kan vara på gott och på ont.
 
Tilläggas bör; att om Adam och Eva INTE
följt Guds order och
 
låtit bli att äta frukten från Kunskapens
Träd, så hade de inte
 
motats ut från Edens Lustgård. Det hade inte
blivit något
 
Syndafallet och, framför allt, ingen Bibeln.
 
Hela berättelsen hade avstannat där och Adam
och Eva hade
 
fortsatt att leva nakna och oskyldiga i
Paradiset.
 
Som det står i Bergspredikan:
 
”Saliga äro de saktmodiga, ty de skola
besitta jorden”
 
(Saktmod i betydelsen: ”Ödmjukhet”, som inte
är detsamma
 
som ”Undfallenhet”)