Det finns, bland annat hos transhumanismen,
tankar om att Människan närmar sig Maskinen
och Maskinen, Människan.
 
Att, förr eller senare, kommer Människan att
kopplas samman med Maskinen.
Det tror inte jag!
 
Men tanken, frågan, är aktuell och
intressant!
 
Industrialismen förde fram att Människan,
genom bl a Cybernetiken, där Bilen var
föredömet, blev mer och mer ett med sin
förare, Människan.
 
I vår samtid, finns fortfarande den drömmen
kvar, men varför skulle en människa vilja
bli en robot, android eller cybernetisk
varelse?
 
Inom en inte alltför avlägsen framtid, bör
Människan istället vilja välja att frigöra
sig från det synsättet och viljan/tvånget,
att bli en maskin.
 
Maskinen skulle kunna göra människorna fria
från allt ”maskinellt” i människornas liv.
Vi skulle, tack vare den högteknologiska
utvecklingen, äntligen kunna ”återgå till
Naturen”.
 
Maskinen kan verka så i vår vardag; att
övergå från ”Djurstadiet”, med fasta
mönster, rutiner och automatiska handlingar,
till ett mer experimenterande, kreativt och
fritt liv, än någonsin tidigare.