Mitt förslag:
OMBILDA SVERIGES KUNGAHUS TILL ETT AKTIEBOLAG.
Avskaffa apanaget och monarkin (envåldshärskaren) i Sveriges Rike och det svenska statsskicket.
För att de som är monarkister och rojalister i Sverige ska kunna bli aktieägare i: ”Sveriges Kungahus AB”.
Självklart ska Sveriges Kungahus, Kungafamiljen och Hovet ha aktiemajoriteten, 51% i aktiebolaget, med den svenska kungen, eller annat av kungafamiljen utsedd representant, som: ”Verkställande Direktör”.
Svenska Staten ska ha förtur till att leasa in någon från Kungafamiljen till representation.
Annars kan någon från Kungafamiljen leasas in till offentliga evenemang, mässor och konferenser.
Självklart kan andra institutioner, stiftelser, företag, kommuner och andra hyra in/leasa någon från Kungafamiljen till sina evenemang, eller bli delägare och aktieägare i Sveriges Kungahus AB.
Detta gäller förstås även SVT, Svensk Damtidning, Aftonbladet, Expressen, Skansen och andra media som ofta vill ha med Kungafamiljen i sina sändningar/reportage/intervjuer och ”skvaller”.
Såsom vanliga privatiseringar om ombildningar, får Sveriges Kungahus behålla all den egendom som det har idag.
Övrigt ska bevaras i arkiv, museer eller andra offentliga verksamhet.
Det som Sveriges Kungahus AB äger som egendom, ska företaget ha rätt till att sälja, byta eller ge bort, utan inblandning utifrån.
Ombildningen från statlig tjänst till privat företag, kan ske under, förslagsvis, en femårsperiod, för att inget förändras alltför hastigt. Ombildningen ska ske med möjlighet till granskning från representanter från Svenska Staten, Skatteverket och med insyn utifrån Offentlighetsprincipen och tillåtelse för svenska massmedia att övervaka.
På det viset kan ”Sveriges Kungahus AB” ha en liknande ställning i det moderna svenska samhället, likt den tidigare Svenska Statskyrkan, som blev till Svenska Kyrkan, och Radiotjänst AB som, via radio- och televisionslicensen, administrerar Public Service i Sverige.
Stockholm.Torsdagen den 8 juni 2017.
Victor Rangner, medborgare.